Ćwiczenia Doskonalące Analizę I Syntezę Wzrokową


ĆWICZENIA DOSKONALĄCE ANALIZĘ I SYNTEZĘ WZROKOWĄ

(zestaw ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem)

I. ĆWICZENIA SPOSTRZEGANIA NA MATERIALE OBRAZKOWYM

 1. Składanie pociętych obrazków. Podajemy dziecku pocięty na części obrazek lub pocztówkę. Stosujemy różne sposoby przecinania obrazków. Liczbę pociętych części stopniowo zwiększamy.
 2. Dobieranie jednakowych obrazków.
  • Przygotowujemy komplet obrazków. Zadaniem dziecka jest wyszukanie z kompletu identycznego obrazka.
  • Pary obrazków leżą pomieszane na stole tak, aby ilustracje nie były widoczne. Dziecko odkrywa po dwa obrazki. Jeśli są one jednakowe to zabiera parę, jeżeli nie – pozostawia obrazki na tych samych miejscach. Należy zapamiętać, gdzie leżał dany obrazek. Potem obrazki odkrywa rodzic. Gra kończy się kiedy wszystkie pary zostaną zebrane.
 3. Różnicowanie obrazków. Przygotowujemy dwa pozornie identyczne obrazki. Zadaniem dziecka jest wyszukanie różnic między obrazkami.
 4. Odtwarzanie z pamięci jak największej liczby zaobserwowanych przedmiotów. Na stole kładziemy np. ołówek, gumkę, nożyczki, długopis, linijkę, klucz, zegarek itp. Dziecko uważnie obserwuje przedmioty leżące na stole. Następnie odwraca się tyłem do położonych przedmiotów i z pamięci wymienia zapamiętane przedmioty.
 5. Układanie obrazków, przedmiotów po prawej i po lewej stronie.
 6. Uzupełnianie brakujących elementów w obrazkach: Dziecko dokładnie ogląda obrazek i dorysowuje brakujące elementy.
 7. Co zmieniło się w pokoju? Co zostało schowane?
 8. Wyodrębnianie rysunku z tła przez zamalowanie oznaczonych pól. Dziecko zamalowuje oznaczone pola na rysunku. Do tego ćwiczenia można wykorzystać gotowe rysunki z czasopism.
 9. Porządkowanie kolejnych obrazków historyjki.

II. ĆWICZENIA SPOSTRZEGANIA NA MATERIALE LITEROWYM

 1. Dobieranie par jednakowych liter.
  • Przygotowujemy kartoniki z napisanymi literami. Dziecko dobiera w pary jednakowe liter.
  • Dajemy dziecku kartoniki z literami małymi i dużymi, następnie pisanymi i drukowanymi. Zadanie dziecka polega na dobieraniu liter wielkich do małych, następnie pisanych do drukowanych.
 2. Obrysowywanie liter, lepienie ich z plasteliny. Dziecko otrzymuje szablony liter, obrysowuje je i wypełnia kontury kolorowymi kredkami. Następnie lepi z plasteliny poznane litery.
 3. Wyszukiwanie wskazanych liter i sylab w tekście. Dziecko otrzymuje tekst ( w miarę możliwości większy druk) i wyszukuje poznane litery i sylaby.
 4. Układanki sylabowe. Przygotowujemy kartoniki z napisanymi sylabami. Zadaniem dziecka jest utworzenie z sylab sensownych wyrazów ( bu – da, ma – pa, ta – ta, do – ba, wa – ga, da – ta itp.)
 5. Uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami. Przygotowujemy zestawy wyrazów i polecamy dziecku uzupełnianie ich brakującymi litrami (np. lo_ y, do_y, ko_a itp.)
 6. Układanie podpisu do obrazka z liter ruchomego alfabetu lub gotowych napisów. Dziecko rozkłada przed sobą obrazki i dobiera bądź układa napisy pod obrazkami (np. lis, las, mak, ser, but, dom, dym, kot, las, lew itp.)
 7. Wyszukiwanie różnic w wyrazach i podkreślanie ich. Przygotowujemy zestaw wyrazów. Dziecko wyszukuje w parach wyrazów różnice i podkreślają je ( pas – pan, waga – waza, kasa – masa, kret – krem las – lis, dom – dym itp.)

    Czas trwania i liczbę ćwiczeń należy dostosować do indywidualnych możliwości i zainteresowań dziecka. W niektórych przypadkach możemy dziecku pomóc. Należy jednak unikać wykonywania pracy za dziecko, a raczej zachęcać do samodzielnego działania.

mgr Izabela Olszańska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content