Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym

 Lp.  Rodzaj ćwiczenia  Cel ćwiczenia  Przebieg ćwiczenia  Pomoce
 1. Wyszukiwanie różnic w wyrazach i podkreślanie ich. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania. Dzieci wyszukują w parach wyrazów różnice i podkreślają je. Zestaw wyrazów dla każdego dziecka:
pas – pan
waga – waza
kasa – masa
pajac – pałac
kret – krem
 2. Wyszukiwanie ukrytych wyrazów. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania i pisania. Dzieci odczytują napisy i wyszukują zawarte w nich inne wyrazy wg wzoru np. smak – mak. Zapisują w liniaturze odszukane wyrazy. Zestaw wyrazów dla każdego dziecka:
smak …….. frak……….
blask …….. miasto……. ulewa …… kleszcz……
dwór ……. skok ……..
krok …….. sosna ……
 3. Dzielenie zdań na wyrazy i prze-pisywanie ich poprawnie. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania i pisania. Dzieci dzielą zdania na wyrazy i przepisują je poprawnie w liniaturze. Zestaw zdań dla każdego dziecka:
Zdrzewaspadająliście. Wiewiórkazbieraorzechy.
 4. Zabawa „Zaczarowany stolik” Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Dzieci stoją wokół stolika przykrytego chustką, pod którą znajdują się różne przedmioty. Nauczyciel odkrywa chustkę tak, by dzieci mogły zapamiętać przedmioty. Po ponownym zakryciu stolika dzieci wymieniają przedmioty znajdujące się pod chustką. Chustka, ołówek, zeszyt, klucze, jabłko, maskotka, temperówka, orzech, itp.
 5. Zabawa ruchowa „Skaczące sylaby” Ćwiczenia relaksa-cyjne – wyrabianie koordynacji wzro-kowo – ruchowej. Dziecko stojąc na jednej sylabie, skacze na drugą, tworząc wyraz np. stoi na sylabie „bu” – skacze na sylabę „da” Wymawia wyraz, który jest połączeniem tych sylab. Plansze z sylabami:
bu-da,
ża- ba,
ma- pa, itp.
 6. Skreślanie niepotrzebnych liter. Podpisanie obrazka i kolorowanie go. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania i pisania. Dzieci skreślają niepotrzebne litery tak, aby podpis pod obrazkiem był prawidłowy. Podpisują obrazek i kolorują go. Zestaw obrazków dla każdego dziecka.
 7. Ćwiczenia z książeczek Systemu Edukacyjnego PUS Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Dzieci układają klocki zgodnie z instrukcją w książce „Do którego układu klocków pasuje ten wyraz?” Jeżeli otrzymany wzór, jest taki sam jak w książeczce, oznacza to, że ćwiczenie zostało dobrze wykonane. Zestaw klocków PUS oraz książeczki „Od gwiazdki do bajki” dla każdej grupy.
 8. Rozwiązywanie rebusów. Kształtowanie logicznego myślenia. Nauczyciel pokazuje przygotowane rebusy. Dzieci wspólnie je rozwiązują. Rebusy rysunkowo-wyrazowe:
 9. Podsumowanie zajęć.   Nauczyciel ocenia dzieci za pracę. Każde dziecko otrzymuje medal „Pracowitego Gumisia”. Dzieci wypowiadają się, które ćwiczenia podobały im się najbardziej. Medale „Pracowitego Gumisia” dla każdego dzieck
mgr Izabela Olszańska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content