RODO

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:

Numer telefonu: 68 470 27 77

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40
Adres e-mail: iod@odoplus.pl


Świetlica – karta zapisu

Świetlica – załącznik nr 1

Oświadczenie – lekcja religii


Zgoda – przetwarzanie
danych osobowych

Zgody – wizerunek


Klauzula informacyjna
–  obowiązek informacyjny ogólny

Klauzula informacyjna
– monitoring wizyjny
 Obowiązek informacyjny
dotyczący przetwarzania
danych osobowych
w szkole

Klauzula informacyjna
Obsługa ZFŚS

 

STATUT

BIP

Logo BIP

RODO

RODO

Librus

Uczestniczymy w programach

aspe

Program far

Od Grosika Do Zlotowki

Etwinning Logo

Projekt zdalna szkoła

Program office