Świetlica

 
świetlica - logofacebook świetlicy SP1


Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach  6.45 – 15.45
 
 
Wychowawcy świetlicy:
mgr Patrycja Dudkiewicz
mgr Aleksandra Witkowska
mgr Teresa Kamińska
mgr Sławomir Pawłowicz

 


Czy to w słońce, czy to w deszcz,
w świetlicy fajnie jest…

 

 

   Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Spędzanie przez uczniów czasu w świetlicy powinno również sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi – wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i zainteresowania oraz wychowywać. Dlatego na zajęciach świetlicowych realizujemy także zadania wychowawcze i dydaktyczne. Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy maja czas na dowolne zabawy, zgodne ze swoimi upodobaniami, które staramy się odpowiednio kształtować.

 

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:
 

 • rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne
 • rozbudzamy dociekliwość poznawczą poprzez zajęcia praktyczne
 • rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej;
 • rozwijamy zainteresowania wiedzą matematyczną, muzyczno-ruchową, plastyczną i społeczno- przyrodniczą
 • uczestniczymy w wydarzeniach i świętach państwowych ( wzbogacamy wiedzę historyczną uczniów)
 • kształtujemy w uczniach postawę patriotyczną
 • dostarczamy radości i zadowolenia organizując różnorodne zabawy, imprezy i konkursy;
 • uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie dekoracji do świetlicy, gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac;
 • wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy;
 • prowadzimy pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)
 • dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie dzieci do używania form grzecznościowych;
 • pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych, utrwalamy wiadomości z zajęć lekcyjnych;
 • rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze poprzez tematykę związaną z ekologią, ochroną środowiska;
 • kształtujemy wrażliwość na potrzeby otoczenia poprzez udział w akcjach charytatywnych: zbierania nakrętek, karmy dla zwierząt;
 • kształtujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, budujemy motywację do zachowań prozdrowotnych.

   Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Zajęcia w świetlicy, choć mają inny charakter niż lekcje, niewątpliwie przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.

 
 

 
 

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej
 
 
 ARCHIWUM  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Relacja

ANKIETA

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

grudzień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content