Dzieje jedynki

 


1 września 1985
roku otworzyła swoje podwoje dla uczniów z Osiedla Moniuszki nowa, przestrzenna i piękna szkoła-Szkoła Podstawowa nr 1.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego zebrała się kadra pedagogiczna i dyrekcja szkoły. Byliśmy z różnych miejsc, nowi, nieznani sobie. Pamiętam małe pomieszczenie przy pokoju nauczycielskim (obecnie gabinet pedagoga szkolnego), w którym na krzesłach ustawionych po obu stronach ścian usiedli nowo zatrudnieni nauczyciele. Zapamiętałam Marysię-nauczycielkę języka rosyjskiego. Była w błękitnej sukience. Serdeczna i wesoła -i taką pamiętam do dziś. Zmieniała napiętą atmosferę w radosną i życzliwą.
Wspomnienia… Czasami zamazują się w pamięci. Umykają i trudno uświadomić sobie, że minęło 20 lat. Te same korytarze i klasy, tablice, z których od dwudziestu lat zmazuję ślady kredy po kolejnej lekcji i kolejnym pokoleniu uczniów. Wtedy było nas około dwadzieścioro osób. Dzisiaj w szkole pozostało nas kilkoro. I aż nie do wiary, że tworzymy 20-letnią historię i nadal kultywujemy tradycję Szkoły Podstawowej nr 1.
A potem była natężona praca, radości i smutki, przyjaźnie i wzajemna pomoc. W czerwcu 1989 r. po plebiscycie przeprowadzonym wśród społeczności szkolnej wybraliśmy imię Szkoły. Godne i wzniosłe, a równocześnie należące do bardzo zdolnego i delikatnego człowieka -Fryderyka Chopina.
Sztandar i tradycja. Ceremoniał przestrzegany do dziś. Dalsze lata pokazały, że możemy z podniesionym czołem nosić to imię i słuchać wspaniałej muzyki wielkiego kompozytora, którego utwory grają pianiści z całego świata.
Nie pozostawaliśmy bierni w poznawaniu historii życia wielkiego Polaka.
W 1993 r. odwiedziliśmy Paryż i grób Chopina na cmentarzu Père-Lachaise. Dzieci położyły na grobie biało-czerwone róże, tarczę Szkoły i herb Żar. Chwila wzruszająca i pozostająca w pamięci na zawsze, a w kronice szkolnej na pamiątkowych zdjęciach. W 1998 r. w 150. rocznicę urodzin Patrona Szkoły nawiązaliśmy kontakt ze Szkołą Podstawową z Brochowa koło Żelazowej Woli. W tej miejscowości, w małym kościółku został ochrzczony Fryderyk Chopin.
Dworek w Żelazowej Woli przywitał nas koncertem chopinowskim, którego wysłuchaliśmy wśród pachnących bzów.
Wędrując szlakiem Chopina, zostaliśmy zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie na spotkanie Pary Prezydenckiej z dziećmi z różnych szkół w Polsce z okazji Dnia Dziecka. Wspaniałe wrażenia, dużo serdeczności, słodkie upominki dla dzieci oraz wystawny poczęstunek, a przede wszystkim możliwość rozmowy i zrobienia wielu wspólnych, pamiątkowych zdjęć.
Kolejnym niezapomnianym etapem naszej podróży i spotkań z ciekawymi ludźmi była wizyta w 1999 r. u Ojca Świętego Jana Pawła II. Na prywatną audiencję zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Radia Watykan. Bliskie spotkanie z wielkim człowiekiem wywarło na nas szczególne wrażenie.
Pomiędzy tymi niezwykłymi chwilami dominowała codzienna, trudna i odpowiedzialna praca nauczyciela. Przez 20 lat, w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, przygotowywaliśmy naszych uczniów do dalszych etapów kształcenia. Rozwijaliśmy w nich pasje i zainteresowania. Dzięki temu uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych począwszy od szczebla szkolnego aż po ogólnopolski i międzynarodowy. Rozwinęliśmy w nich to, co pozwoliło zaistnieć w szkołach ponadpodstawowych i ukończyć studia na różnych kierunkach: medycynie, prawie, zarządzaniu, dziennikarstwie, anglistyce; kierunkach pedagogicznych: biologii, polonistyce, historii czy matematyce. Dziś nasi absolwenci odbywają w szkole praktyki studenckie oraz przyprowadzają swoje własne dzieci do klasy pierwszej. Czują się u siebie. Nas to po prostu cieszy. Cieszy, że nadal jesteśmy im potrzebni, że nadal stanowimy ważne ogniwo w ich życiowym łańcuchu zdarzeń.
Od dwóch lat współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie języka francuskiego. U nas odbywają staż przyszli nauczyciele z Francji. W swoich opiniach po odbyciu miesięcznych praktyk ocenili nas bardzo wysoko i dlatego pod czujnym okiem szkolnej romanistki, właśnie dzisiaj, kolejna grupa francuskich studentów rozpoczyna praktykę w naszej szkole. Jesteśmy więc otwarci na to, co nowe, na to, co europejskie.
Staramy się kształcić uczniów w jak najszerszym zakresie. Kadra pedagogiczna „Jedynki” jest wszechstronnie wykształcona, a osiemnaście realizowanych programów innowacyjnych, którymi możemy się poszczycić, świadczy o nowatorstwie w naszym działaniu.
Podjęliśmy również próbę wejścia do międzynarodowego programu edukacyjnego Socrates Lingua II w kooperacji z pięcioma państwami europejskimi. Czy nam się to uda? Czas pokaże.
Jednym z naszych głównych założeń jest kształcenie ekologiczne oraz poznawanie regionu jako małej ojczyzny.
Utworzona w Harcerskim Ośrodku w Świbnej, dzięki przychylności i pomocy Komendanta Hufca Żary, ścieżka przyrodniczo-leśna po renowacji, mamy nadzieję, będzie służyła wielu przyszłym ekologom.
Spotkania z przyrodą to organizowane co roku dzięki akceptacji rodziców „Zielone Szkoły” nad morze, w góry czy nad jezioro -to nauka w plenerze. Przyjemne z pożytecznym. Ta forma bardzo podoba się uczniom, a nam również sprawia wiele satysfakcji i przynosi nowe doświadczenia. Licznie organizowane konkursy szkolne i międzyszkolne, imprezy sportowe, zabawy -to wszystko jest skrzętnie dokumentowane w naszych kronikach, ale przede wszystkim znajduje swoje odzwierciedlenie w mozolnie redagowanym czasopiśmie, miesięczniku „W szkolnym rytmie”, którego opiekunem jest nauczyciel języka polskiego. Na łamach piszemy my, nauczyciele, oraz piszą uczniowie i rodzice. Wyrażamy swoje opinie, przekazujemy myśli. Trzykrotnie miesięcznik uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Gazet Szkolnych m.in. pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu czy Marszałka Sejmu RP (raz w Wągrowcu i dwa razy w Wałbrzychu). Klasy I-III pod okiem swoich wychowawców nie pozostają w tyle. Tworzą dwie gazetki „Tornister” i „Echo klasy”. Prężnie działają szkolne organizacje LOP, PCK, PTTK. Dzięki ich działalności ratujemy życie ludzi, zwierząt, a także zabytków.
Nie pozostajemy obojętni na potrzeby zdrowotne naszych uczniów. Gimnastyka korekcyjna, nauka pływania, zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia -to główne założenia programów innowacyjnych nauczycieli wychowania fizycznego.
Niezwykle ważne zadania do spełnienia mają nauczyciele nauczania zintegrowanego. To oni ciepli i serdeczni prowadzą najmłodsze dzieci przez pierwsze, trudne meandry wczesnoszkolnej edukacji.
Oknem na świat są niewątpliwie dwie szkolne pracownie internetowe cieszące się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Szkolni informatycy odkrywają przed dziećmi świat wiedzy nie tylko europejskiej, ale i światowej. A młode umysły niezwykle chłonne szybko przyswajają to, co ciekawe i nowoczesne.
Ważne miejsce w działaniach Szkoły zajmują zajęcia plastyczne, zwłaszcza gdy pod okiem doświadczonego nauczyciela tworzone są linoryty, z których powstają ekslibrisy do książek. Co roku nasi uczniowie uczestniczą w organizowanym przez MBP Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W roku szkolnym 2004/2005 doczekaliśmy się swojego wernisażu w salonie MBP w Żarach.
Natomiast w sierpniu 2003 r. Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Zespoły nauczycieli sumiennie opracowywały poszczególne zadania. Zaszczytny tytuł „Szkoła z klasą” stał się faktem.
Szkoła posiada również zaciszne miejsca, gdzie można poczytać książkę, wziąć udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, uczestniczyć w szkolnych konkursach związanych z czytelnictwem lub pod opieką nauczyciela, bawić się i odrabiać lekcje. To biblioteka i świetlica szkolna.
Licznie działają koła przedmiotowe i zainteresowań. Zwolenników znalazło nawet koło klasyczne. Być może wyrosną z nich znawcy kultury starożytnej.
W szkolnej codzienności jesteśmy stale wspierani przez pracowników administracji i obsługi. To oni właśnie tworzą tło naszych działań, bez których Szkoła nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.
W ciągu dwudziestu wspólnych lat stworzyliśmy dużą, szkolną rodzinę. Wspierając się wzajemnie, przetrwaliśmy burze i cieszyliśmy się z sukcesów.
Dzisiaj o tym, co przed nami. Jak tworzyć właściwy grunt do dalszych działań? Jak nowocześnie i twórczo uczyć, aby tworzyć szkołę przyszłości. Funkcjonujemy w nowym systemie oświaty. Szybko się do niego dostosowaliśmy. Nauczyciele co roku zdobywają kolejne stopnie awansu. Mamy 11 nauczycieli dyplomowanych, 3 ekspertów, który to tytuł został nadany im przez MENiS, 3 egzaminatorów. Ciągle się doskonalimy i szkolimy, aby stworzyć szkołę przyszłości na najlepszych fundamentach. Uczymy trzech języków obcych. Mamy dwóch nauczycieli z kwalifikacjami logopedów oraz przeszkolonych w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, korygowania wad postawy, instruktorów pływania. Wszechstronność działania pozwala nam zaspokajać potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci. Szkoła gwarantuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
  Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzę uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi kolejnych dwudziestu lat twórczego działania w rozwijaniu Szkoły Podstawowej nr1 imienia Fryderyka Chopina i dziękuję wszystkim zaangażowanym w Jej życie, za pomoc, troskę i serce.
***

Podczas pasowania pierwszoklasistów wicedyrektor Izabela Żemojtel i wicedyrektor Honorata Kryszewska wręczyły dyplomy uznania pracownikom szkoły, którzy rozpoczęli w niej pracę dwadzieścia lat temu. Napisały w nich m.in. „…dla tej awangardy naszej Jedynki największe dyplomy uznania od wdzięcznych uczniów i ich rodziców”. Dyplomami uhonorowani zostali: Ewa Krauze-Michalska, Ewa Pawelec, Halina Kulbida-Pietrzak, Wioletta Bas, Bożena Masłowska, Barbara Mantyk, Tadeusz Kordylewski, Elżbieta Maj, Wanda Wójcik, Teresa Skrzypczak.

 

STATUT

BIP

Logo BIP

RODO

RODO

Librus

Uczestniczymy w programach

aspe

Program far

Od Grosika Do Zlotowki

Etwinning Logo

Projekt zdalna szkoła

Program office