Certyfikat „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”


Od września 2012 roku do lutego 2013 roku uczniowie naszej Szkoły brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. 

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. W okresie wrzesień 2012 – luty 2013 zostały przeprowadzone następujące zadania konkursowe:

Realizowane zadania:

1.  Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów według układu opracowanego przez szkołę.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.
3. Przeprowadzenie spotkań dla uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”.
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”. 
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?”.
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”. 
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroc twa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy?”.
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…”.
10. Przeprowadzenie konkursu plastycznego o wizji uczniów na temat bezpiecznej szkoły. Nasze działania zostały docenione i Szkoła otrzymała certyfikat poświadczający, że nasza placówka to przyjazne i bezpieczne miejsce. 
 Honorowy patronat nad konkursem sprawowali:
 
Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich – Wicemarszałek Sejmu RP, Maria Pańczyk-Pozdziej – Wicemarszałek Senatu RP, Mieczysław Augustyn – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Włodzimierz Cimoszewicz – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,
Ryszard Kalisz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Andrzej Misiołek – Senator RP, Rafał Muchacki – Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, Andrzej Person – Senator RP, Jadwiga Rotnicka - Senator RP, Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP, Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Janusz Sepioł – Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Michał Seweryński – Senator RP, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, Wojciech Szarama – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, prof. Edmund Wittbrodt – Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, Marek Ziółkowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP,
Jarosław Gowin – Minister Sprawiedliwości RP, Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Zaroisz Wieluński – Prorektor ds. Studiów Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty, Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty, Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Wasilenko – p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, Radosław Wróblewski – p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Relacja

ANKIETA

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content