Psycholog

Zajmujemy się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:

  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:

  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:

  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.

mgr Dominika Michalak – psycholog
(gab. 302B)

  Poniedziałek
 rewalidacja 800 - 845  
 750 - 12
35  
  Wtorek
 745 - 1615
  Środa
 745 - 1335
 rewalidacja 1150 - 1235  
  Czwartek  745 - 1335
  Piątek  750 – 1235   
   
   

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Relacja

ANKIETA

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content