Psycholog

Zajmujemy się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:

  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:

  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:

  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.

mgr Dominika Michalak – psycholog
(gab. 302B)

  Poniedziałek
 rewalidacja 800 – 845  
750 – 12
35  
  Wtorek
 745 – 1615
  Środa
 745 – 1335
rewalidacja 1150 – 1235  
  Czwartek  745 – 1335
  Piątek  750 – 1235   

 

STATUT

BIP

Logo BIP

RODO

RODO

Librus

Uczestniczymy w programach

aspe

Program far

Od Grosika Do Zlotowki

Etwinning Logo

Projekt zdalna szkoła

Program office