Terapia pedagogiczna • Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową

  (zestaw ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem) Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich barwy dźwięku. Przygotowujemy zestaw przedmiotów np. szklankę, metalowy kubek, łyżkę, garnek, pęk kluczy, drewniany klocek. Polecamy dziecku,…

 • Ćwiczenia Doskonalące Analizę I Syntezę Wzrokową

  ĆWICZENIA DOSKONALĄCE ANALIZĘ I SYNTEZĘ WZROKOWĄ (zestaw ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem) I. ĆWICZENIA SPOSTRZEGANIA NA MATERIALE OBRAZKOWYM Składanie pociętych obrazków. Podajemy dziecku pocięty na części obrazek lub…

 • Kinezjologia

  Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych     Wiele dzieci w szkole ma problemy w uczeniu się. Trudności te związane są z posiadanymi przez te dzieci zaburzeniami…

 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym

   Lp.  Rodzaj ćwiczenia  Cel ćwiczenia  Przebieg ćwiczenia  Pomoce  1. Wyszukiwanie różnic w wyrazach i podkreślanie ich. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania. Dzieci wyszukują w parach wyrazów różnice i podkreślają je.…

 • Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakiem „sz”

  Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakiem „sz”  Lp.  Rodzaj ćwiczenia  Cel ćwiczenia  Przebieg ćwiczenia Pomoce  1. Wyszukiwanie obrazków, w których znajduje się głoska „sz”. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Ćwiczenia…

 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej

  Ćwiczenia orientacji przestrzennej – strona lewa i prawa  Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce  1. Rozmowa o treści ilustracji Wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowych. Ćwiczenie spostrzegawczości. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.…

 • Terapia pedagogiczna

         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole prowadzę od trzech lat po ukończeniu Studiów Podyplomowych z „Terapii Pedagogicznej”. Na zajęcia uczęszczają dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, mające trudności w nauce czytania…


Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Relacja

ANKIETA

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content