Terapia pedagogiczna

 
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole prowadzę od trzech lat po ukończeniu Studiów Podyplomowych z „Terapii Pedagogicznej”. Na zajęcia uczęszczają dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, mające trudności w nauce czytania i pisania. Praca w zespole korekcyjno-kompensacyjnym polega na indywidualnym oddziaływaniu terapeutycznym na każde dziecko w zależności od stwierdzonych u niego zaburzeń powodujących trudności w nauce. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia jest przebadane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 
    Na zajęciach stosuję ćwiczenia stymulujące i korekcyjne zaburzonych funkcji w zakresie:

  • percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
  • percepcji słuchowej
  • sprawności manualnej i grafomotorycznej
  • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
    Kształtuję umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematyczne oraz stosuję oddziaływania o charakterze psychoterapeutycznym zmierzające do odciążenia układu nerwowego.

     W pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa współpraca z rodzicami. Udział rodziców w zajęciach oraz kontynuowanie ćwiczeń wskazanych przez terapeutę w domu przyspiesza osiąganie pozytywnych efektów w pracy. Wspólne zabawy i zajęcia usprawniające zaburzone funkcje budują więź emocjonalną między rodzicami i dzieckiem. Zwiększają zaangażowanie rodziców problemami dziecka i pozwalają na kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec niepowodzeń szkolnych.

   
 
     W prezentowanych przeze mnie scenariuszach zajęć chciałam pokazać różnorodne ćwiczenia jakie stosuję w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Myślę, że pokazane przeze mnie ćwiczenia będą pomocne nauczycielom, terapeutom poszukującym nowych form pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Zapraszam do lektury

mgr Izabela Olszańska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content