Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową

(zestaw ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem)

 1. Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich barwy dźwięku. Przygotowujemy zestaw przedmiotów np. szklankę, metalowy kubek, łyżkę, garnek, pęk kluczy, drewniany klocek. Polecamy dziecku, aby obserwowało przedmioty w które będziemy uderzać pałeczką oraz wsłuchiwało się w dźwięki, które wydają. Następnie polecamy dziecku, aby zamknęło oczy i odgadło o który przedmiot uderzaliśmy.
 2. Odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym.
  • a) Do przeprowadzenia tego ćwiczenia przygotowujemy klocki jednakowej wielkości, bębenek i pałeczkę. Przed dzieckiem układamy kilka klocków w szeregu i prosimy, aby wystukało na bębenku rytm zgodny z układem klocków. Większe odstępy między klockami odpowiadają dłuższym przerwom między stuknięciami, a mniejsze odstępy – odpowiadają krótkim przerwom miedzy stuknięciami. W ten sposób można konstruować różne układy rytmiczne. W przypadku, gdy podamy dziecku 4 klocki, można z nich ułożyć następujące układy rytmiczne:/  []    []    []    []  /  [] []    [] []  /  []    []    [] []  /  [] []    []    []  /  [] [] [] []  /
  • Rodzic wystukuje na bębenku rytm. Dziecko po wysłuchaniu odtwarza usłyszany rytm.
  • Rodzic wystukuje na bębenku rytm, a dziecko układa klocki odpowiednio do usłyszanych struktur rytmicznych.
 3. Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy.
  • Pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, żeby ułożyło o nim zdanie. Dziecko wypowiadając zdanie układa klocki – każdy wyraz to jeden klocek. Następnie liczy ile wyrazów = klocków miało wypowiedziane zdanie.
  • Na początku informujemy dziecko, że będziemy układać coraz dłuższe zdania. Pokazujemy dziecku obrazek, przedstawiający wykonywanie jakiejś czynności. Mówimy proste dwuwyrazowe zdanie np. „Chłopiec czyta” i układamy szereg z dwóch klocków. Następnie prosimy, żeby dziecko rozwinęło to zdanie dodając za każdym razem po jednym wyrazie np. „Chłopiec czyta książkę”, „Chłopiec czyta ciekawą książkę”. Za każdym razem dziecko układa szereg z klocków i liczy ile wyrazów było w zdaniach.
  • Rodzic wypowiada zdanie np. „Mama gotuje obiad”. Następnie prosi dziecko, żeby powiedziało pierwszy, drugi, ostatni wyraz z tego zdania.
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby. Rozkładamy przed dzieckiem zestaw obrazków (np. sowa, koło, buty, lala, pole, parasol, żyrafa itp.). Dziecko nazywa obrazki i następnie dzieli je na sylaby, licząc ilość wystukanych sylab.
 5. Segregowanie obrazków według liczby sylab. Na stole rozkładamy obrazki zawierające wyrazy o różnej liczbie sylab oraz kartoniki z wypisanymi cyframi 1, 2, 3. Dziecko grupuje obrazki wg liczby sylab i kładzie pod odpowiednią cyfrą.
 6. Dokonywanie syntezy sylabowej. Rodzic wypowiada znane dziecku słowo z podziałem na sylaby, robiąc długie pauzy. Następnie prosi dziecko, aby odgadło jaki to wyraz np. ko- tek, te- le- fon, ka- pus- ta itp.
 7. Tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą.
  • Na stoliku kładziemy dużo różnych przedmiotów i obrazków. Następnie prosimy dziecko, żeby wyszukało przedmioty i obrazki, których nazwa rozpoczyna się od sylaby np. „bu” ( buty, burak, budyń, budzik itp.).
  • Rodzic wypowiada sylabę np. „ma” i poleca, aby dziecko ułożyło jak najwięcej słów zaczynających się na te sylabę.
 8. Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie miejsca jej położenia. Na wstępie informujemy dziecko jaką sylabę należy rozpoznać w demonstrowanych obrazkach. Dziecko wypowiada sylabami nazwę przedstawionego na obrazku przedmiotu i określa położenie poszukiwanej sylaby (czy znajduje się ona na początku, na końcu, czy w środku wyrazu).
 9. Rozpoznawanie sylab w usłyszanych słowach. Na wstępie informujemy dziecko jaką sylabę należy rozpoznać w usłyszanych słowach np. „ta”. Rodzic wolno i wyraźnie wypowiada słowa, a dziecko uderza w bębenek lub w dłonie kiedy usłyszy podaną sylabę: ( chata, sala, mata, wata, domy, bogata, tapeta, latawiec, sowa, krata itp.) Czas trwania i liczbę ćwiczeń należy dostosować do indywidualnych możliwości i zainteresowań dziecka.
mgr Izabela Olszańska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content