Jak działa świetlica profilaktyczno – wychowawcza

   W szkole, jak większość z Was wie, działa świetlica profilaktyczno-wychowawcza. Uczęszcza do niej 21 uczniów z klas I – VI. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. Kontynuujemy trzy formy pracy z dziećmi:
  1. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez K. Szczepaniak i przeze mnie.
  2. Zajęcia wyrównywania wiedzy prowadzone przez dwóch korepetytorów: K. Ardelli – przedmioty ścisłe, H. Kryszewską – przedmioty humanistyczne.
  3. Zajęcia rekreacyjno -sportowe prowadzone przez J. Stojanowskiego.
   Na zajęciach socjoterapeutycznych zwykle bawimy się, rozmawiamy o bieżących problemach, jak również staramy się wzajemnie wspierać. Jest to czas poświęcony pracy nad sobą, uzmysłowienia swoich słabości, a także mobilizacji by zmienić to, co nam samym przeszkadza. Dodatkowym momentem integrującym naszą grupę jest wspólne przygotowywanie posiłków przed zajęciami.
   Aby uatrakcyjnić zajęcia korzystamy dodatkowo z pracowni komputerowej, gdzie oprócz zabawy dzieci mają możliwość skorzystania z internetu. Teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania przedstawienia „Wiedźma Dorota”, które mamy zamiar wystawić dla rodziców dzieci, jak również dla zaprzyjaźnionych ze świetlicą osób.
   Dzięki pracy naszych korepetytorów wielu uczniów ma możliwość poprawienia ocen, odrobienia prac domowych i rozwiązania swoich problemów.
   Nie zapominamy również o cielesnym aspekcie życia. Nad tężyzną i zdrowym ciałem naszych dzieci czuwa p. J. Stojanowski. Zajęcia prowadzi na basenie lub gra i ćwiczy w sali sportowej.
Jeśli chcecie przyjrzeć się naszej pracy -zapraszamy.
Aneta Kochanowicz

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content