Ścieżka w Świbniańskim Lesie

   Pomysł wykonania ścieżki przyrodniczej zrodził się kilka lat temu podczas cyklicznych wyjazdów przyrodniczych do Świbnej. Razem z komendantem Hufca ZHP w Żarach Mirosławem Zengielem zwróciłyśmy uwagę na potrzebę uatrakcyjnienia pobytu dzieci w ośrodku oraz pokazania lasu i jego znaczenia młodym ludziom udającym się tutaj przede wszystkim na wypoczynek lub szkolenia harcerskie. Nasz pomysł został zrealizowany.
   Ścieżkę przyrodniczą stanowi 8 tablic usytuowanych na terenie ośrodka oraz w lesie. W przyszłości planujemy ich więcej. Tablice wykonane są z drewna i przypominają paśniki dla zwierzyny leśnej. Tematem wiodącym ścieżki jest las, jego mieszkańcy i znaczenie dla człowieka. Wszystko przedstawione jest w formie przystępnej dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Po lesie zainteresowanych oprowadzają Leśniczy Jelonek i Druh Zajączek – miłośnicy przyrody (rysunki postaci obok). Uczestnikom ścieżki rozdajemy karty ćwiczeń, w przyszłości szersze opracowanie dydaktyczne.
  Stelaże, na których znajdują się tablice graficzne, wykonują harcerze. Sprawami technicznymi (skład, druk) zajmują się: pp. T. Kordylewski i C. Sułkowski (nauczyciele naszej szkoły).
  12 października 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki przyrodniczej, podczas której zaprezentowałyśmy nasze wspólne dzieło. Niestety w kilka miesięcy później tablice zostały skradzione lub po prostu zniszczone. W br. planujemy powrót naszej ścieżki do „Świbniańskiego Lasu”. Dlatego też apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w opiece nad naszymi tablicami. Mamy nadzieję, że wspólna troska o „Opowieści Świbniańskiego Lasu” przyczyni się do wzrostu znaczenia wartości takich jak: szacunek i poszanowanie.
Poniżej przedstawiamy skrótowy opis naszej ścieżki przyrodniczej pt. „Opowieści Świbniańsiego Lasu”.

 

Młodzi Przyrodnicy!

Znajdujecie się na terenie Ośrodka Harcerskiego w Świbnej położonego na obszarze znacznego kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Lubsko. Zapraszamy Was do wędrowania po ścieżce przyrodniczej pt. „Opowieści Świbniańskiego Lasu”. W jej poznaniu pomogą Wam dwie sympatyczne postacie: Druh Zajączek i Leśniczy Jelonek – gospodarze terenu. Z ich pomocą będziecie przemierzać „Świbniański Las”, podziwiać, a także dostrzegać piękno przyrody polskiej. Umieszczone na szlaku tablice graficzne ułatwią Wam rozpoznawanie wielu gatunków zwierząt leśnych, drzew, roślin chronionych występujących na tym obszarze oraz przybliżą pracę leśniczego, sposób prowadzenia gospodarki leśnej i jej roli dla prawidłowego funkcjonowania lasu. Swoja wiedzę możecie utrwalić rozwiązując dodatkowo specjalnie przygotowane karty ćwiczeń.

Czuwaj
 
TABLICA I
Ścieżka przyrodnicza „Opowieści Świbniańskiego Lasu”
Leśniczy Jelonek i Druh Zajączek zapraszają na „Opowieści Świbniańskiego Lasu” Po ścieżce leśnej oprowadzają dzieci i młodzież dwaj żarliwi przyjaciele lasu – Leśniczy Jelonek i Druh Zajączek. Przedstawiają plan wędrówki oraz wskazują jak ogromne jest znaczenie lasu dla zdrowia i życia człowieka. Opowiadają również o uroczym Ośrodku Harcerskim w Świbnej, którego opiekunami są Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Żarach.
TABLICA II
„Gospodarka leśna – ochrona lasów” Czym zajmuje się Leśniczy Jelonek?

Podpatrujemy pracę naszego sympatycznego Leśniczego Jelonka. Jesteśmy przy pozyskiwaniu drewna, sadzeniu sadzonek, zbiorze nasion i runa leśnego. Obserwujemy pracę w szkółce leśnej, dokarmianie i liczenie zwierząt. Jelonek wspomina o drwalach, którzy są sprzymierzeńcami i współgospodarzami lasu. Opowiada nam o sposobach ochrony lasów przed groźnymi szkodnikami (np. cetyńcami, brudnicami, barczatkami i kornikami), pożarami i kłusownictwem.

TABLICA III
W pogoni za „zielonym strusiem”, czyli coś o roślinach chronionych

Wspólnie z Jelonkiem i Zajączkiem szukamy roślin chronionych. Przede wszystkim rzadkiej paproci chronionej, rosnącej nad brzegami Lubszy nazwanej przez nas „zielonym strusiem”. Pióropusznik strusi w naszym lesie stanowi przepiękny element nadrzeczny. Jego suche liście zarodnionośne obserwujemy nawet w zimie. Oprócz pióropusznika przedstawiamy również inne napotkane przez nas rośliny chronione np. barwinek pospolity, bluszcz pospolity, bagno zwyczajne, cebulica dwulistna, śnieżyczka przebiśnieg.

TABLICA IV
„Lubsza – roślinność wodna i bagienna”
Druh Zajączek bada klasę czystości rzeki Lubszy

Druh Zajączek prezentuje uczestnikom ścieżki proste sposoby oznaczania klas czystości wody. Swoje badania opiera na rozpoznawaniu gatunków roślin (np. kniec błotna, kosaciec żółty, żabieniec babka wodna, trzcina pospolita), które są tzw. bioindykatorami, czyli naturalnymi wskaźnikami stopnia zanieczyszczenia wody. Prezentujemy Lubszę – największą rzekę naszego powiatu, opis starorzecza – dawnego koryta Lubszy oraz charakterystyczne gatunki roślin moczarowych występujące w okolicy.

TABLICA V
„Zbiorowiska leśne” Zajączku, co wiesz o lesie?
Leśniczy Jelonek opowiada Druhowi Zajączkowi o zbiorowiskach leśnych występujących w naszym lesie. Głównie o buczynach, grądach, łęgach, olsach, dąbrowach, borach. Tablica V przedstawia ilustracje liści, owoców i kwiatów pospolitych gatunków drzew rosnących w „Świbniańskim Lesie”.
TABLICA VI
 
„Zagospodarowanie łowisk” Jelonek i Zajączek pokazują,
jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę
Nasi przewodnicy przypominają nam o dokarmianiu zwierząt, szczególnie w zimie. Pomagamy nosząc siano do paśników, uzupełniając lizawki, zbierając żołędzie na buchtowiska dzików, zawieszając budki lęgowe czy słoninkę dla sikorek. Obok tablicy stoją modele: paśnik, lizawka, budka lęgowa i karmnik. Każdy może je zobaczyć i uzupełnić pokarmem. Nie zapominajmy o zwierzętach zimową porą!

 

TABLICA VII
„Sosna” Zajączek i Jelonek odwiedzają sosnę

Młodzi Przyrodnicy poznają sosnę – jej środowisko życia, morfologię i sposób rozmnażania. Sosna opowiada, że jest najpospolitszym drzewem Polski i stanowi główny składnik „Świbniańskiego Lasu”. Przedstawia swoich sprzymierzeńców i wrogów. Tablica zawiera graficzny opis sosny zwyczajnej.
TABLICA VIII
„Zwierzęta łowne” Jelonek i Zajączek na safari

Tropimy zwierzynę po śladach np. odchodach, pozostawionych resztkach pożywienia, wypluwkach i innych. W „Świbniańskim Lesie” nie brakuje zwierząt. Nasi tropiciele zaobserwowali jelenie, sarny, dziki i lisy. Zaprzyjaźnili się z jeżem i ryjówką. Podglądali łowy myszołowa i czapli. Rozpoznali stuki dzięcioła i pracę sójki. Tablica przedstawia najciekawsze zwierzęta łowne i ich biologię. Jelonek i Zajączek proponują ekologiczne polowanie – fotografię, szkic tropu lub zwierzęcia, opowiadanie. Na koniec leśnej wędrówki leśniczy rozdaje każdemu uczestnikowi ścieżki certyfikaty „Przyjaciel Świbniańskiego Lasu”.

 

CERTYFIKAT PRZYRODNICZY
Druh Zajączek i Leśniczy Jelonek zaświadcza,
że Przyrodnik

……………………………………………………………………………

uczestnik ścieżki przyrodniczej
„Opowieści Świbniańskiego Lasu”
otrzymuje tytuł
„Przyjaciela Świbniańskiego Lasu”

 
Autorki ścieżki:
Ewa Krauze- Michalska
Izabela Żemojtel

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content