Muzeum

Cel założenia muzeum:

 1. Angażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły.
 2. Zapoznanie z pojęciem „zabytek”, źródło historyczne.
 3. Zapoznanie uczniów z rodzajami źródeł historycznych.
 4. Zapoznanie z historią zgromadzonych eksponatów w powiązaniu z historią regionu.
 5. Rozwijanie zainteresowań.
    Wprowadzając historię, jako nowy przedmiot w II etapie kształcenia starałam się wzbudzić u uczniów zainteresowanie tym przedmiotem nauczania, przedmiotami codziennego użytku, które używali nasi przodkowie. Na początku były to rzeczy, które sama zgromadziłam min. lampa naftowa, garnek gliniany, koło drewniane. Omawiając dane eksponaty jednocześnie zachęcałam uczniów do szukania informacji w literaturze na temat „pradziejów” danego eksponatu. Poprzez te kilka przedmiotów zamierzone cele zostały zrealizowane. Dzieci coraz częściej przynosiły rzeczy zbędne z domu rodzinnego, a jednocześnie cenne i wartościowe dla historii, a pomocne w nauczaniu tego przedmiotu. Moje „małe muzeum” powoli nabierało coraz większych rozmiarów. Źródła historyczne, bo tak określa się wszystkie ślady działalności człowieka w przeszłości podzieliłam i wyeksponowałam jako źródła pisane i materialne.

Źródła historyczne – pisane (utrwalają mowę i myśli ludzkie w formie zapisu na papierze)

 • pamiątka Komunii Świętej z 11 April 1895 roku
 • spis miejscowości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warszawa 1968r.
 • listy oficera niemieckiego pisane do domu rodzinnego z okresu II wojny światowej
 • Odpis z wpisu Sądu Grodzkiego w powiecie Konińskim z 8 lutego 1947 roku
 • Czasopismo w języku niemieckim z 23 kwietnia 1933 roku pt. ”Frauu und Mutter”
 • Regulamin Walki Piechoty wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej z 1954 roku
 • Odznaka Grunwaldzka nadana przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego nr 55262 Rozkazem z 22 lipca 1945 roku
 • Legitymacja Nr 5897/78 z 11 września 1978 roku „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu materiałów budowlanych” wydana przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
 • pamiętnik szkolny z 1978r. – zeszyty szkolne z 1961r.
 • banknoty jedno dwu i pięcio złotowe z okresu II wojny światowej

 Źródła historyczne – materialne (zaliczamy do nich wytwory ludzkiej pracy rąk):

 •  garnki gliniane,
 • koła drewniane,
 • lampy naftowe,
 • żelazko na żar,
 • żelazko na „duszę”,
 • żelazko elektryczne,
 • formy drewniane do wyrobu masła,
 • radioodbiorniki lampowe,
 • maszyna do szycia Łucznik,
 • niemiecka przedwojenna waga wychyłowa,
 • tara do prania,
 • butelki zamykane na zaciski sprężynowe,
 • zdjęcia z czasów powojennych miasta,
 • chomąto końskie,
 • młynek do mielenia pieprzu.
 Dzisiaj zgromadzone zbiory możemy określić to jako „szkolne małe muzeum”. W czasie przerw uczniowie chętnie odwiedzają gabinet i z ogromnym zainteresowaniem oglądają zgromadzone eksponaty mówiące o życiu codziennym przodków, a zarazem zostawiające ślad dla kolejnych pokoleń.

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content