LOP

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LOP W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 
Celem działalności Szkolnego Koła LOP jest:
  • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej,
  • nauka ekologicznego stylu życia,
  • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,
  • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,
  • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
  • współpraca z Nadleśnictwem Lipinki,
  • nawiązanie kontaktów z oddziałami LOP z innych miast i ewentualne wspólne działania,
  • współpraca z OTOP (Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków),
  • zachęcanie do czytania czasopisma LOP – pt. „Przyroda Polska”.

Sposób realizacji planu:

Prowadzenie zajęć edukacji przyrodniczej w klasach 1-6 z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych z ekologią, dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń itp.
Organizowanie: wycieczek, lekcji terenowych, konkursów ekologicznych, inscenizacji, tworzenie wystaw prac plastycznych i fotograficznych.
Realizowanie opracowanych ścieżek dydaktyczno- przyrodniczych.
Udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych (miejskich, ogólnopolskich).
Przygotowanie ulotek dla mieszkańców osiedla, umieszczanie informacji na internetowej stronie szkoły.
Prowadzenie prelekcji na tematy ekologiczne przez zaproszonych gości (pszczelarza, myśliwego, leśniczego, ornitologa).
Pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych n/t ekologii.
Włączanie do działań mieszkańców osiedla.

Termin realizacji: od września 2013 do czerwca 2014 i kontynuacja w kolejnych latach szkolnych.
Uczestnicy: Uczniowie z klas 1-6, nauczyciele, rodzice uczniów oraz mieszkańcy naszego osiedla i miasta.

Zaplanowane działania:

 Termin realizacji  Zadania
wrzesień Opracowanie i umieszczenie na internetowej stronie szkoły planu pracy SK LOP na rok szkolny 2013/2014.
Zapoznanie z kalendarzem ekologicznym – podkreślenie tematyki związanej z ochroną środowiska (tablica na holu szkoły).
Rozpoczęcie: całorocznej zbiórki surowców wtórnych: baterii, kartridży – pojemników po tuszu do drukarek, płyt CD/DVD oraz plastikowych zakrętek.
III weekend września – Udział w akcji „Sprzątanie Świata 2013” 16.09. – 22.09. Dzień Bez Samochodu (pogadanki, prace plastyczne i literackie).
19.09.Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.( kl.VI rozmowy kierowane, korzystanie z literatury oraz z internetu ).
październik 4-11 października- Światowy Tydzień Ochrony Zwierząt- zorganizowanie zbiórki karmy na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

10 października – Święto Drzewa”- konkurs plastyczny dla kl. I-III pt. ,,Moje Drzewo” i literacki dla kl. IV-VI pod tym samym hasłem.

02.10. – 05. 10. Europejskie Dni Ptaków. Zainicjowanie akcji dokarmiania ptaków. Warsztaty i obserwacje ptaków w terenie – klasy IV – VI. Zorganizowanie wycieczek klasowych w celu obserwowania przyrody. Konkurs dla kl. I – III pod hasłem ,,Leśny Duszek”- wykonanie zabawki z materiałów przyrodniczych( wystawa na holu szkolnym).

listopad 3 -4 listopada ,,Światowy Dzień bez Papierosa” – prace plastyczne, plakaty. Propagowanie akcji dokarmiania ptaków, zachęcenie uczniów do zakładania karmników. Zapoznanie z gatunkami ptaków, które pozostają na zimę i sposobami ich dokarmiania – pogadanka, konkursy.
Wpływ hałasu na organizm człowieka. Hałas jako czynnik zanieczyszczania środowiska: zorganizowanie pogadanki dla uczniów kl.I-VI.
grudzień W związku z okresem świątecznych zakupów rozpoczęcie akcji „Na zakupy tylko z ekologiczną torbą”.
Prezentacja na tablicy LOP-u kilku toreb ekologicznych (kl. IV -VI).
Zbieranie karmy dla zwierząt leśnych. Spotkanie z leśnikiem (p. Damianem Sandakiem).
styczeń
Propagowanie idei działalności Szkolnego Koła LOP-u. Zbiórka składek na LOP (do końca stycznia). Podsumowanie działań i konkursów-wyróżnienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, pogadanek, prelekcji na temat – Jak zdrowo się odżywiać? (przykłady jadłospisów na tablicy LOP-u) – kl.III.

luty 11 lutego – Światowy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Spotkanie z leśnikiem.
marzec 22.03. Światowy Dzień Wody. Ochrona wody na świecie. Pogadanki, rozmowy, plakaty na temat znaczenia wody dla przyrody i człowieka, sposoby jej oszczędzania.
kwiecień 01.04 – 07.04 Dni Lasu i Zadrzewień.
5.04. Dzień Leśnika i Drzewiarza.
22 kwietnia „Dzień Ziemi”- zorganizowanie różnorodnych zajęć w kl.I –VI.
maj Formy ochrony przyrody w Polsce i w najbliższej okolicy – ćwiczenia w rozpoznawaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Zorganizowanie lekcji terenowych, wycieczek dydaktycznych w celu poznania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy – kl.I-III.
15 maja – Święto Niezapominajki (pasowanie na członka LOP-u).
31.05. – Dzień Bociana Białego. Warsztaty ornitologiczne.
czerwiec 5 czerwca- Dzień Ochrony Środowiska- podsumowanie zbiórki surowców wtórnych i pracy SK LOP-u.

Przewidywany efekt ekologiczny realizowanego planu:

Zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii; zasad ochrony środowiska. Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla.
Zmniejszenie zużycia wody i energii w szkole i w domu.
Wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy w praktyce np. zdobycie umiejętności właściwego segregowania odpadów, oszczędzania wody i energii, pielęgnowania roślin, opiekowania się zwierzętami.
Dbałość o ochronę pomników przyrody.
Zdobycie wiedzy na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce.
Zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

 

Scenariusz pasowania na członka SK Ligi Ochrony Przyrody
XI Sesja Przyrodnicza pt. “O wilku mowa”
Szkoła promująca zdrowie 2008/2009
Ścieżka  w Świbniańskim Lesie
Szkoła promujaca zdrowie 2012
Działania ekologiczne w roku szkolnym 2011/2012

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content