Poznajemy piękno polskich gór

POZNAJEMY PIĘKNO POLSKICH GÓR
 
DZIEŃ 1 ORIENTUJEMY SIĘ W TERENIE. PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA W GÓRY.
 1. Zapoznanie się z ośrodkiem – omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na Zielonej Szkole – zapoznanie z regulaminem ośrodka i najbliższym otoczeniem
 2. Spacer po mieście (charakterystyczna budowa domów góralskich, ukształtowanie powierzchni). Zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz Muzeum Sportu i Turystyki.

PO POŁUDNIU

 1. Głośne czytanie opowiadania pt. „ Świerszczykowi Klub Sportowy” a) podział opowiadania na cztery części – rozmowa o przygotowaniu ubrania na wycieczkę – trening przygotowawczy w domu – wyznaczenie trasy wycieczki i ustalenie czasu jej trwania
 2. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat właściwego przygotowania się do wycieczki w góry. Szlaki górskie i ich oznaczenia.
 3. Układanie zdań – haseł, na temat właściwego zachowania się w górach.
 4. Wypełnianie karty pracy „Co wezmę do plecaka?”

Cele:

 1. Uczeń zna zasady zachowania się w czasie pobytu na Zielonej Szkole.
 2. Uczeń zna swoje otoczenie.
 3. Uczeń wie, jak należy przygotować się do wyjścia w góry.
 4. Wie jak powinien zachowywać się w górach.

DZIEŃ 2 WĘDRUJEMY SZLAKIEM

 1. Przypomnienie zasad poruszania się w górach.
 2. Oznaczenie szlaków.
 3. Spotkanie z przewodnikiem omówienie trasy wędrówki górskiej.
 4. Wędrówka wybranym szlakiem (dzieci uzupełniają w trakcie wędrówki karty pracy). Zaznaczenie na schemacie trasy wędrówki, elementów krajobrazu górskiego, (rośliny, zwierzęta, ukształtowanie powierzchni).
 5. Nauka piosenki pt. „ Jak dobrze nam zdobyć góry”.

Cele:

 1. Uczeń wie, jak właściwie zachowywać się w czasie wędrówki szlakiem.
 2. Wie, jak oznacza się szlaki.
 3. Dostrzega walory środowiska.
 4. Orientuje się na mapie, potrafi wskazać trasę wędrówki.
 5. Umie zaśpiewać piosenkę o tematyce górskiej.

DZIEŃ 3 POZNAJEMY OSOBLIWOŚCI KARPACZA

 1. Zwiedzanie: – Świątynia Wang – Młynek Miłości – Krucze Skały – Zapora na rzece Łomnica – Letni tor saneczkowy
 2. Uzupełnianie kart pracy. Napisz, co możesz zwiedzić w Karpaczu?
 3. Turniej wiedzy przyrodniczej zdobytej na Zielonej Szkole (podział na grupy).

Cele:

 1. Uczeń wie, co można zobaczyć w Karpaczu.
 2. Potrafi wykazać się wiedzą zdobytą w czasie pobytu na Zielonej Szkole.

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content