Co trzeba wiedzieć o Zielonej Szkole


Zielona Szkoła jako forma pracy dydaktyczno – wychowawczej
Przed współczesną szkołą stoją ważne i odpowiedzialne zadania , tzn. wykształcić osobowość wszechstronnie rozwiniętą, samodzielną i twórczą, taką która umiałaby sobie radzić z wymogami współczesności, korzystać z jej osiągnięć, przekształcać ją, a jednocześnie tworzyć. W tym też celu należy poszukiwać jak najlepszych rozwiązań, sposobów, aby postawione zadania realizować. Jednym z takich sposobów rozwijania osobowości dziecka są wyjazdy na Zieloną Szkołę. To one integrują zespół klasowy, kształcą u dzieci samodzielność, gospodarność, umiejętność współżycia w grupie i umiejętność spędzania wolnego czasu. Poprzez wyjazdy stwarza się dzieciom warunki do bezpośredniego poznania faktów przyrodniczych, geograficznych, historycznych, i kulturowych. Rozwija się badawczą postawę ucznia w poszukiwaniu, wykrywaniu różnorodnych problemów. Wzbogaca się doświadczenia poznawcze i emocjonalne ucznia.

Co trzeba wiedzieć o Zielonej Szkole?

 1. Terminem „Zielona Szkoła” określamy co najmniej kilkudniowy wyjazd całej klasy wraz z nauczycielami poza tereny uprzemysłowione. 
 2. Organizator Zielonej Szkoły musi zapoznać się z zarządzeniem nr 18 MEN z dn.29czerwca 1997 w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.
 3. Zielona Szkoła nie może być zbyt liczna. (jedna lub dwie klasy)
 4. Najlepiej gdy grupy są jednowiekowe lub zbliżone wiekowo.
 5. Nauczyciele- warto do współpracy namówić geografa, historyka, przyrodnika – pomaga to w traktowaniu środowiska jako całości i uczy szerszego spojrzenia na różne problemy.
 6. Grupa opiekunów musi umieć ze sobą współpracować, rozumieć się, polegać na sobie, musi lubić obcowanie z przyrodą.
 7. Należy wybrać teren ciekawy przyrodniczo i mający walory kulturowo- historyczne.
 8. Zieloną szkołę można wybrać o każdej porze roku, ale szczególnie poleca się trzy miesiące :wrzesień, maj, czerwiec.
 9. Można skorzystać z usług biura turystycznego lub załatwić wyjazd bezpośrednio, poprosić o pomoc rodziców.
 10. Przedstawić rodzicom propozycję wyjazdu, korzyści jakie dzieci odniosą.
 11. Takie kwestie jak miejsce, czas i koszty muszą potwierdzić rodzice. Powinni podpisać oświadczenie , iż wyrażają zgodę na wyjazd dziecka.
 12. Gdy wszystkie dzieci nie stać na wyjazd należy poszukać sponsorów(zakłady pracy rodziców, przypomnieć dyrektorom zakładów ,że finanse na rzecz oświaty odliczane są od podatku)
 13. Należy zbierać wszystkie rachunki i przedstawić je rodzicom, sponsorom, tym , którzy pomogli w wyjeździe.
 14. Uczniowie powinni zebrać wcześniej wiadomości o miejscu do, którego jadą.
 15. Powinni pamiętać o odpowiednim ubiorze(odpowiednie buty, spodnie, swetry, kurtki przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, plecak)
 16. Pierwszego dnia należy omówić z uczniami plan dnia oraz zasady bezpieczeństwa w budynku i okolicy. Uczniowie podczas wyjazdu powinni się czuć swobodnie, ale muszą mieć jasno określone granice tej swobody.
 17. Dzieci nie mogą same opuszczać terenu ośrodka Na wszelki wypadek każde dziecko powinno mieć w kieszeni lub w plecaku kartkę z zapisanym dokładnym adresem i telefonem ośrodka, w którym mieszka.
 18. Czas na Zielonej Szkole musi być całkowicie wypełniony atrakcyjnymi zajęciami, aby uczniowie nie czuli się ani zmęczeni , ani znużeni.
 19. W razie choroby , któregoś z uczestników należy korzystać z pomocy lekarza z najbliższej przychodni. Dzieci muszą wziąć ze sobą książeczki zdrowia.
 20. Nie ma potrzeby, aby rodzice odwiedzali dziecko podczas pobytu na Zielonej Szkole Należy pozwolić zatęsknić dzieciom za domem 
 21. Wychodząc na zajęcia terenowe każda grupa musi zabrać ze sobą apteczkę.

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content