Zakończenie roku szkolnego 2019 – 2020

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SZTANDARU SZKOŁY

I WŁADZY NOWEMU SAMORZĄDOWI UCZNIOWSKIEMU


„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył
przysługi, pomagał, opiekował się pilnował porządku i praworządności… to nie tylko praca, ale i 
walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom
porządku i sprawiedliwości.”

Janusz Korczak
   Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy wybierają swoich przedstawicieli do zarządu SU. To właśnie oni, w porozumieniu z całą społecznością, mają wpływ na to, co dzieje się w szkole. Dzięki intensywnym działaniom swoich przedstawicieli wszyscy uczniowie mają szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz wzbogacać ofertę imprez szkolnych.

   W tym roku szkolnym wyjątkowo, inaczej niż zwykle, wzięliśmy udział w WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Swoje głosy oddawaliśmy zdalnie i dokonaliśmy wyboru uczniów do ZARZĄDU SU na rok szkolny 2020/2021.

NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ SU została: Maja Harasim

Członkami Zarządu SU zostali również:
Klaudia Stańczyk – zastępca
Maja Lipińska – sekretarz
Ania Błażewicz – skarbnik

   Co roku w sposób niezwykle uroczysty, w czasie apelu kończącego rok szkolny, następuje przekazanie władzy SU, a także SZTANDARU SZKOŁY. Ze względu na wyjątkową sytuację w tym roku nie możemy spotkać się wszyscy razem na placu apelowym.

Zachęcamy jednak do zapoznania się ze słowami, w których Przewodnicząca Kornelia Kostecka przekaże władzę:

„Przez ostatni rok pełniłam funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. To bardzo odpowiedzialna praca, ale i wielkie wyróżnienie. Dziś ja i moi koledzy żegnamy mury tej Szkoły. Władzę przejmuje nowy Samorząd Uczniowski ze swoją przewodniczącą Mają Harasim. Mam nadzieję, Koleżanko, że mnie godnie zastąpisz i będziesz z dumą pełniła tę zaszczytną służbę. Powodzenia!”


   Równie ważnym momentem jest przekazanie SZTANDARU SZKOŁY. Sztandar jest bardzo ważnym symbolem, odgrywającym istotną rolę w życiu Społeczności Szkolnej. Jest symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Sztandar uczy poczucia odpowiedzialności i troski o dobre imię szkoły i zobowiązuje do właściwych postaw.

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem również odbywa się co roku w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecność całej SPOŁECZNOŚĆI SZKOLNEJ

Chorąży mówi: „Przekazujemy Wam Sztandar. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą Szkołę. Przyjmijcie Go z czcią i godnością polskiego ucznia.” Nowy chorąży odpowiada: „Przyjmujemy od Was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach”

Iwona Szczuka


fot. Marzena Bałdyga i Igor Rybaczek

 

Maja Harasim

Fotorelacja – zakończenie roku szkolnego

fot. Rajmund Kondratowicz
 

Życzenia od Burmistrz Miasta Żary 

 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content