Zakończenie projektu – „Bawimy się ucząc i poznając świat”

   Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach dodatkowych rozwijających i uzupełniających ich wiadomości i umiejętności. Zajęcia te prowadzone były w czterech obszarach dotyczących zainteresowań i potrzeb uczniów:
  1. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca p. Iwona Szczuka.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca p. A. Kochanowicz.
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca p. H. Kryszewska.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie – prowadząca p. H. Pietrzak.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych – prowadząca p. G. Ćwikła.
   Na poziom atrakcyjności tych zajęć duży wpływ miała mała liczebność grup, a także m.in. finansowane ze środków Unii Europejskiej wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, których rodzaj uwzględniał założenia projektu.
   Uczniowie mieli okazję, dzięki stosowanym przez prowadzących metodom czynnościowym, działać bawiąc się w małych grupach, uczestniczyć w grach zespołowych, „smakując” prawdziwej i zdrowej rywalizacji, ucząc się współpracy i owocnego współdziałania.
   Uzdolnienia matematyczne czy humanistyczne to nie tylko szkoła i lekcja. One manifestują się u najmłodszych dzieci właśnie w czasie zabaw, konkursów czy imprez. Dlatego w czasie zajęć, poza lekcją, dzieci uzdolnione miały okazję i możliwość zadawania dużej ilości pytań, mogły chwalić się wiedzą i umiejętnościami, rozwiązywać zadania zupełnie innym sposobem niż w podręczniku. Właśnie w taki sposób manifestowały, nazywały, a często jeszcze odkrywały swoje uzdolnienia.
   Dzieci z trudnościami w nauce mogły działać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, korygować swoje wiadomości i umiejętności, a także cieszyć się z każdego, najmniejszego sukcesu, umacniając wiarę we własne możliwości.
   Tego typu zajęcia były ciekawym, a jednocześnie skutecznym pomysłem na edukację uczniów klas I-III.
Nauczyciele prowadzący projekt:
Honorata Kryszewska, Iwona Szczuka, Aneta Kochanowicz,
Halina Kulbida-Pietrzak, Grażyna Ćwikła

fot. Aneta Kochanowicz
 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content