Aktualności


 • Kinezjologia

  Kinezjologia edukacyjna jako wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych     Wiele dzieci w szkole ma problemy w uczeniu się. Trudności te związane są z posiadanymi przez te dzieci zaburzeniami…

 • Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej na materiale literowym, sylabowym i wyrazowym

   Lp.  Rodzaj ćwiczenia  Cel ćwiczenia  Przebieg ćwiczenia  Pomoce  1. Wyszukiwanie różnic w wyrazach i podkreślanie ich. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. Doskonalenie czytania. Dzieci wyszukują w parach wyrazów różnice i podkreślają je.…

 • Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakiem „sz”

  Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakiem „sz”  Lp.  Rodzaj ćwiczenia  Cel ćwiczenia  Przebieg ćwiczenia Pomoce  1. Wyszukiwanie obrazków, w których znajduje się głoska „sz”. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej. Ćwiczenia…

 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej

  Ćwiczenia orientacji przestrzennej – strona lewa i prawa  Lp. Rodzaj ćwiczenia Cel ćwiczenia Przebieg ćwiczenia Pomoce  1. Rozmowa o treści ilustracji Wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowych. Ćwiczenie spostrzegawczości. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.…

 • Terapia pedagogiczna

         Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole prowadzę od trzech lat po ukończeniu Studiów Podyplomowych z „Terapii Pedagogicznej”. Na zajęcia uczęszczają dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, mające trudności w nauce czytania…

 • Stołówka

  Śniadania wydawane są na przerwach lekcyjnych w godz. 845 – 855 oraz   940 – 950 Obiady wydawane są na przerwach lekcyjnych w godz. 1130 – 1150 oraz 1235 – 1250…

 • Świetlica

    Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach  6.45 – 15.45  Wychowawcy świetlicy: mgr Aleksandra Witkowska mgr Teresa Kamińska mgr Patrycja Dudkiewicz mgr Wioletta Mutwil Czy…

 • Kronika PCK

        Kronika PCK z konkursu.

 • Kronika LOP

  Kolejna kronika. Tym razem zapoznamy się z początkami działalności LOP w szkole w latach 1987 – 1989. Kronika LOP. Rok szkolny 1996/1997     cz1    cz2

 • Kronika PTTK

  Kronika SKKT PTTK “Miłośników Łużyc”. Wycieczki, imprezy, osiągnięcia, dyplomy… – przyjemnej lektury. część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 7 część 8    


Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Relacja

ANKIETA

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

grudzień 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content