Spotkanie z policjantem

   10 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie z podkom. Pawłem Stefanem, specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Dotyczyło ono tematu „Odpowiedzialność prawna za popełnione czyny osób nieletnich”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI b i VI c. Jego celem było zapoznanie dzieci z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomił także zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu dziecka, konsekwencji popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie.
   Policjant przypomniał również uczniom o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem o demoralizację. Omówił także możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd.
   Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu, a na zakończenie otrzymali drobne upominki.
pedagog szkolny
Aneta Kochanowicz

fot. Aneta Kochanowicz

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content