Konferencja

   W dniu 15 marca 2013 r. Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach zorganizowali konferencję na temat: „Innowacyjność w pracy nauczyciela jako przykład dobrej praktyki – pasja nauczyciela i odkrywanie talentów uczniów”.
   W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół z Żar i powiatu żarskiego, Żagania i Lubska. Konferencja odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Żary i Lubuskiego Kuratora Oświaty.
   Konferencję otworzyła dr Ewa Krauze-Michalska – Dyrektor Szkoły, a głos zabrali: w imieniu Burmistrza Miasta Żary – mgr Edward Łyba – Zastępca Burmistrza, a w imieniu Lubuskiego Kuratora Oświaty – mgr Beata Niemiec – Dyrektor Delegatury KO w Zielonej Górze. W konferencji uczestniczyła również mgr Elżbieta Maj – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej UM w Żarach. Następnie dr Ewa Krauze-Michalska wygłosiła słowo wstępne do konferencji, po czym nauczyciele prezentowali swoje innowacje wg ustalonego, tematycznego porządku:
 
Innowacje rozwijające zainteresowania uczniów

1. Strategie myślenia wg Edwarda de Bono w kl. I-III – mgr Grażyna Ćwikła.
2. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie – mgr Bożena Masłowska.
3. Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu w kl. I-III – mgr Ewa Witkowska.
4. Koło klasyczne w szkole podstawowej – mgr Edyta Talarowska.
5. Edukacja teatralna w świetlicy szkolnej. Świetlik aktorem – mgr Małgorzata Łukowska.
6. Galeria grafiki jako metoda aktywizująca wrażliwość plastyczną dzieci –mgr Andrzej Woźniak.
7. „Piękno tkwi w oku patrzącego”. Zajęcia koła fotograficznego jako miejsce poznania podstaw sztuki fotografowania oraz estetycznej kategorii piękna” – mgr Piotr Pałac.
 

Innowacje przedmiotowe

1. Trening umiejętności egzaminacyjnych – zespół autorów: dr Ewa Krauze-Michalska, mgr Izabela Wąsicka, mgr Bożena Masłowska, mgr Małgorzata Stefaniak, mgr Iwona Szczuka, mgr Edyta Talarowska.
2. Zadania tekstowe nie są trudne – mgr Ewa Siatkowska.
3. BLENDED-LEARNING jako wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego w klasach IV-VI – mgr Karolina Wojtiuk.
4. Ortoplastyka czyli zabawa w ortografię w klasach I-III – mgr Irena Wiącek.
 

Innowacje dotyczące wychowania

1. Wykorzystywanie ekspresji twórczej dzieci do pokonywania trudności natury emocjonalnej – mgr Aneta Kochanowicz.
2. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym – mgr Monika Majerska.

Innowacje ekologiczne i prozdrowotne

1. Ekologia jako dziedzina współdziałania człowieka ze środowiskiem w klasach nauczania zintegrowanego – mgr Honorata Kryszewska, mgr Kazimiera Ardelli.
2. Zielona szkoła jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej w kl. I-III – mgr Izabela Olszańska, mgr Wiesława Półtorak.
3. Dbałość o przyrodę i zdrowie w wieku wczesnoszkolnym – mgr Wioletta Bas, mgr Halina Kulbida-Pietrzak.
4. Potrafię dbać o zdrowie własne i rówieśników – mgr Katarzyna Król.
 
   Nauczyciele naszej szkoły przedstawili 17 programów innowacyjnych własnych, które są zatwierdzone przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. i realizowane w szkole w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dodatkowych oraz w czasie wycieczek tematycznych i zielonych szkół. Szeroki zakres działań innowacyjnych spotkał się z zainteresowaniem uczestniczących w konferencji gości.
   Miłym akcentem, świadczącym o przydatności dla uczniów działań innowacyjnych była wypowiedź pięciu rodziców, za co serdecznie dziękujemy.
   Podsumowaniem działań innowacyjnych nauczycieli była wypowiedź mgr Edyty Talarowskiej – auczycielki j.polskiego pt. „Nasze refleksje”.
 
Proszę Państwa!
   Każdy ma w sobie coś – jakąś iskrę, którą może podzielić się z innymi. Każdy nauczyciel jest kimś więcej niż tylko specjalistą w swojej dziedzinie. Usłyszeliśmy dziś wystąpienia moich koleżanek i kolegów, którzy z pasją wykonują swój zawód. I tą swoją pasją zarażają uczniów.
   Zastanawiając się nad tym, jak podsumować to nasze spotkanie, zdałam sobie sprawę, że nie jest to proste. Szukałam inspiracji. Wtedy przypomniały mi się słowa Wisławy Szymborskiej z jej Odczytu Noblowskiego z 1996 roku. Pozwolę sobie je tutaj zacytować:

   Jest, była, będzie zawsze pewna grupa ludzi, których natchnienie nawiedza. To ci wszyscy, którzy świadomie wybierają sobie pracę i wykonują ją z zamiłowaniem i wyobraźnią. Bywają tacy lekarze, bywają tacy pedagodzy, bywają tacy ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Ich praca może być bezustanną przygodą, jeśli tylko potrafią w niej dostrzec coraz to nowe wyzwania. Pomimo trudów i porażek, ich ciekawość nie stygnie. Z każdego rozwiązanego zagadnienia wyfruwa im rój nowych pytań. Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego “nie wiem”.

Takich ludzi nie jest zbyt wielu. Większość mieszkańców tej ziemi pracuje, żeby zdobyć środki utrzymania, pracuje, bo musi.(…) Praca nielubiana, praca, która nudzi, ceniona tylko dlatego, że nawet w tej postaci nie dla wszystkich jest dostępna, to jedna z najcięższych ludzkich niedoli. (…)

Wolno mi więc powiedzieć, że wprawdzie odbieram poetom monopol na natchnienie, ale i tak umieszczam ich w nielicznej grupie wybrańców losu.

   Myślę, że nasze nauczycielskie pasje rodzą się z natchnienia. A możliwość dzielenia się nimi z dziećmi umieszcza nas w nielicznej grupie wybrańców losu, jak powiedziała W. Szymborska. Nasza praca z uczniami, praca nauczyciela – innowatora zawsze zaczyna się od słów: „Nie wiem.” Ale sprawdzę, poszukam rozwiązania, jak żyć zdrowo i dbać o naszą planetę, jak przygotować się do sprawdzianu szóstoklasisty, jak napisać słowo gżegżółka, jak rozwiązać zadanie tekstowe, kto powiedział scio me nihil scire i co to znaczy; skąd wzięła się nazwa mojego miasta, w jaki sposób uczyć się języka angielskiego i się nie nudzić, co to za roślinka, która rośnie przed blokiem…
   I tu znowu pozwolę sobie przywołać słowa poetki:

(..)A wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa, traci temperaturę sprzyjającą życiu.

(…)Dlatego tak wysoko sobie cenię dwa małe słowa: “nie wiem”. Małe, ale mocno uskrzydlone. Rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła Ziemia.

   Życzmy sobie, Drodzy Państwo, byśmy nigdy nie przestali pytać, poszukiwać i dzielić się z innymi tym, co w nas najlepsze i najciekawsze. Dziękuję za uwagę.
 

   Pan mgr Edward Łyba – Zastępca Burmistrza Miasta Żary podziękował Dyrektor Szkoły za zorganizowanie konferencji i wyraził uznanie dla naszych działań.
Dyrektor Szkoły
dr Ewa Krauze-Michalska
fot. Piotr Pałac i Cezary Sułkowski

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content