Jedynka Szkołą Promującą Zdrowie

   4 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w województwie lubuskim, pracownicy szkół wyższych oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci i przede wszystkim dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.

   Celem konferencji było zapoznanie uczestników z historią ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i w województwie lubuskim, prezentacja dorobku Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wymiana doświadczeń dyrektorów szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej uczniów. Podczas konferencji wręczone zostały Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.
   Konferencja rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp., przedszkola promującego zdrowie. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Bognę Ferensztajn, Lubuskiego Kuratora Oświaty, głos zabrali zaproszeni goście:
• Małgorzata Krasowska – Marczyk – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w imieniu Wojewody Lubuskiego,
• Jerzy Kaliszan – dyrektor WOM w Gorzowie Wlkp. w imieniu Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Macieja Szykuły,
• Grażyna Jakubczyk - w imieniu dyrektora ODN w Zielonej Górze
• oraz Antoni Bochonko, współtwórca gorzowskiej sieci SzPZ.

   List Katarzyny Stępniak, Krajowego Koordynatora ds. Promocji Zdrowia w Szkole skierowany do uczestników konferencji odczytała Grażyna Skoczek, przedstawiciel Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE w Warszawie.

   Następnie pod przewodnictwem Ewy Rawy, dyrektora Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się obrady. Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Skoczek, która omówiła teoretyczne podstawy oraz historię i współczesność SzPZ. Następnie Ewa Rawa, Wojewódzki Koordynator SzPZ przedstawiła „wczoraj i dziś” Lubuskiej Sieci SzPZ. Swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia i pracy w SzPZ podzieliła się Grażyna Grela, były dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich. Dorobek Szkoły Podstawowej w Zawadzie, pierwszej szkoły w województwie lubuskim z Krajowym Certyfikatem SzPZ, zaprezentowała dyrektor Jolanta Jasińska. Na zakończenie Bogna Ferensztajn wręczyła Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty SzPZ.

   Konferencję podsumowała Ewa Rawa, prowadząca całość obrad. Podkreśliła rolę SzPZ w polskim systemie oświaty oraz zachęciła do rozszerzenia idei promocji zdrowia na inne szkoły i placówki oświatowe w województwie lubuskim.

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach otrzymała po raz drugi Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Fotorelacja


Ewa Rawa – Koordynator Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Uczestnicy Konferencji


Antoni Bochonka – Współtwórca Gorzowskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Bogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty


Ewa Krauze-Michalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach
Honorata Kryszewska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach


fot. Honorata Kryszewska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content