Ze słownikami na Ty

„Każdy słownik jest skarbcem informacji językowych
otwartym i dostępnym dla każdego.
Tylko pierwsze kartkowanie słownika na oślep w poszukiwaniu
żądanego wyjaśnienia może się skończyć niepowodzeniem.
W miarę wzrostu wprawy staje się on najpewniejszym doradcą…”
Maria Nagajowa

„Słowa są niczym pieniądze; mają wartość tylko wtedy, gdy są właściwie użyte”.
   Sprawne posługiwanie się językiem jest niezwykle ważną umiejętnością. Dlatego istnieje potrzeba systematycznej pracy nad poprawnością i wyrazistością mowy, nad bogaceniem słownictwa, nad kształceniem umiejętności korzystania ze słowników i różnych źródeł informacji.

  Dnia 29 marca 2012 r. odbył się międzyklasowy konkurs językowy pt. „Ze słownikami na Ty”, w którym wzięły udział trzyosobowe zespoły uczniów klas VI. Celem konkursu było podsumowanie wiadomości uczniów o słownikach języka polskiego, kształcenie sprawnego posługiwania się nimi oraz podniesienie świadomości językowej uczniów.
Zadania polegały na użyciu poprawnych form językowych w zdaniach i wyrażeniach, dopasowaniu do związków frazeologicznych odpowiednich objaśnień, dopisaniu antonimów i synonimów, wyjaśnieniu znaczeń słów obcego pochodzenia oraz rozwiązaniu „łamigłówki słownej” i „sałatki literowej”.
   Wszyscy wykazali się dużą sprawnością w dobieraniu i posługiwaniu się odpowiednimi słownikami, dając tym wyraz swojej troski o piękną i poprawną polszczyznę.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce – klasa VI b
II miejsce – klasa VI c
III miejsce – klasa VI d
IV miejsce – klasa VI a
Jolanta Koch
Izabela Olszańska
fot: Piotr Pałac, Jolanta Koch, Izabela Olszańska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content