Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

   Dnia 06.02.2013r. w klasie „2 d” odbyły się zajęcia o tematyce wychowawczej pt. „Ćwierćland- kraina bez agresji”. Celem zajęć było eliminowanie zachowań agresywnych, rozwijanie twórczej aktywności uczniów, współpraca dzieci i rodziców, tworzenie dobrej atmosfery w klasie. Uczniowie podzieleni byli na grupy, którym przyporządkowany był odpowiedni kolor: żółty, zielony, niebieski, czerwony.
   Uczniowie wykonywali powierzone im zadania w grupie. Rodzice natomiast pomagali swoim dzieciom w twórczej pracy. Na zajęciach realizowane były aktywne metody i techniki pracy. Była praca plastyczno- techniczna, metoda „burzy mózgów”, praca w grupie, zabawa w kręgu, rozmowa kierowana, zabawa inscenizacyjna. Uczniowie rozwijali umiejętność prezentowania przed innymi uczestnikami zajęć, efektów pracy twórczej własnej i swojego zespołu.
   Rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek: były pączki, soczki i cukierki. Zarówno uczniowie jaki i rodzice wyszli z zajęć bardzo weseli i zadowoleni.
Monika Majerska
fot. Monika Majerska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content