Wycieczka do Parku Mużakowskiego

   W piękny wrześniowy dzień uczniowie klas 3c, 3d i klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy, zamiast siedzieć w szkolnych ławkach, wybrali się wraz w opiekunami na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. Miała ona nie tylko charakter integracyjny. Jej głównym celem była przede wszystkim edukacja przyrodnicza. Park Mużakowski – wpisany do światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się on na terenie przygranicznym polsko-niemieckim, przepływa przez niego Nysa Łużycka. Przez około 2 godziny grupa spacerowała po pięknym parku podziwiając różnorodny krajobraz. świeże powietrze, pieczone kiełbaski oraz tak ważne Sprzątanie świata to wszystko jeszcze mieliśmy zaoferowane w tym dniu. Nad nami czuwał pan Przewodnik- Andrzej Marszałek. Tutaj uczniowie wędrując po parku dzieci poznały florę występującą w różnych zakątkach świata, obejrzały ciekawe miejsca i podziwiali piękno polskiej natury. Po ciężkiej pracy odpoczywaliśmy przy ognisku i zajadaliśmy się pieczonymi kiełbaskami. Na koniec dzieci z SP w Łęknicy zaprezentowały nam krótką historię Łęknicy. Wycieczka przebiegła w miłej atmosferze.
Wioletta Bas, Halina Pietrzak, Honorata Kryszewska oraz Lena Kozik klasa 3c.

fot. Wioletta Bas

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content