Wizyta w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy

   Dnia 22 listopada 2014 r. klasy IV uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, której celem było ukazanie roli muzeum w przekazywaniu wiedzy historycznej oraz wzbogacenie i pogłębienie wiedzy o regionie.
   Podczas wycieczki uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Archeologia – podstawowe pojęcia, praca archeologa, rodzaje stanowisk archeologicznych” , a następnie obejrzeli ekspozycje archeologiczne – 4 wystawy stałe o tematyce:

• Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu
Ta dydaktyczna wystawa ukazała uczniom, przy pomocy licznych rekonstrukcji, życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 – 1800 lat p. n. e.).

• Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności III w. p.n.e.- V w. p.n.e.
W czasie zwiedzania tej wystawy można było zaobserwować, że na terenach Polski są ślady wpływów celtyckich i rzymskich. Najciekawszymi eksponatami na tej wystawie były przedmioty powstałe pod wpływem kultury celtyckiej, głównie szklane paciorki z wyobrażeniem twarzy ludzkiej.

• Obrona granicy zachodniej Państwa Polskiego za panowania Piastów
Uczniowie obejrzeli przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza oraz uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim. Wystawa uzupełniona była gobelinami, które przedstawiały artystyczne wizje bitew średniowiecznych.

• Wicina – gród metalurgów sprzed 2500 lat
Na tej wystawie zaprezentowano najciekawsze przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej – ozdoby z brązu, złota, szkła i żelaza, elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę.

   Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach poza terenem szkoły, m.in. w muzeum, archiwum czy podczas wystawy. Bezpośredni kontakt ze źródłami historycznymi daje lepsze efekty nauczania, budzi szacunek do ludzi różnych kultur i poszerza wiedzę o regionie.

Bożena Masłowska

fot. Piotr Czogała

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content