Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

    W kwietniu w naszej bibliotece obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji zorganizowałyśmy imprezę czytelniczo-plastyczną dla uczniów klas trzecich. Jej prowadzenie powierzyłyśmy uczennicom klasy szóstej, liderkom aktywu bibliotecznego. Celem zajęć było przypomnienie trzecioklasistom elementów budowy książki oraz rozwijanie twórczości artystycznej. Uczniowie najpierw omówili budowę książki, a następnie, podzieleni na grupy, wykonywali ilustracje do fragmentów wiersza Marii Terlikowskiej „Kolorowe koła”. Kiedy rysunki były już gotowe, musieli przygotować jeszcze okładkę, stronę tytułową i spiąć kartki w jedną całość. Pod koniec zajęć wszyscy bez trudu wskazywali okładki, grzbiet, stronę tytułową wraz z niezbędnymi informacjami oraz kartki z treścią. W ten sposób trzecioklasiści stali się współtwórcami swojej pierwszej książki. Wszystkie egzemplarze można obejrzeć w bibliotece szkolnej.
    Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich ogłosiłyśmy konkurs dla uczniów klas IV-VI na wiersz o książce. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przyniesiono nam 39 tekstów. Zdajemy sobie sprawę z różnego ich poziomu artystycznego, niemniej postanowiłyśmy wszystkie opublikować w broszurce okazjonalnej, by w ten sposób docenić zaangażowanie uczniów i chęć przekazania własnych myśli i uczuć na temat książki. Broszurka jest do nabycia w bibliotece szkolnej. Jesteśmy przekonane, że aktywne uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pozwoli Wam nie tylko rozwijać twórczą postawę, ale przede wszystkim wzbudzić chęć obcowania z książką, gdyż „książka przed nami otwiera świat”.
Jolanta Koch i Jolanta Kozińska

Galeria

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content