„WF z klasą” – Debata

Do debaty szkolnej przygotowywaliśmy się podczas lekcji wf. od tygodnia, ponieważ nasza szkoła jest dużą placówką, do której uczęszcza spora grupa dzieci. Uczniowie wypisali swoje postulaty i spostrzeżenia, a nauczyciele opracowali zadania oraz pytania, którymi się zajmiemy. Debata odbyła się 26.09.2013 r. o godz. 12.00. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach.

W spotkaniu uczestniczyli:
pani mgr Agnieszka Ropska – Dyrektor Szkoły,
pani mgr Barbara Mantyk – nauczyciel wychowania fizycznego,
pani mgr Elżbieta Jusińska – koordynator programu,
pan mgr Cezary Sułkowski – nauczyciel informatyki,
delegacje klas IV-VI, sekretarze.

Debatę prowadziły nauczycielki wychowania fizycznego, panie Mantyk i Jusińska. Zapisy z jej przebiegu oraz wnioski zanotowali sekretarze SOS – uczennice Agata Krawiec oraz Natalia Kłobut, a także sami uczestnicy – na fiszkach i kartkach do głosowania. Debata przyjęła formę dyskusji oraz burzy mózgów. Głos zabierały przez mikrofon wszystkie delegacje klas. Uczniowie prezentowali swoje koncepcje, a nauczyciele odpowiadali na pytania oraz podejmowali dyskusję w sprawie zadań. Pierwsza część rozważań polegała na prezentacji postulatów klas oraz pomysłów na ich realizację.

Uczniowie podawali dobre przykłady lekcji:

 1. Podobają się lekcje na świeżym powietrzu z różnych dziedzin sportu.
 2. Uczniowie są zadowoleni, gdy w planie są dwie lekcje wf. z rzędu.
 3. Dzieci bardzo lubią zajęcia z gier zespołowych i rywalizację sportową.
 4. Prezentowanie układów tanecznych do różnych typów muzyki – organizowanie muzycznego konkursu talentów.
 5. Uczestnictwo w dużej ilości zawodów sportowych.
 6. Propozycje godziny rekreacyjnej są zawsze respektowane przez nauczycielki wf.
 7. Wsparcie przez nauczycielki przy złym wykonywaniu ćwiczeń.
 8. Dzieci dobrze się czują, ponieważ baza, sprzęt oraz podejście nauczycieli są właściwe.
 9. Nauczyciele wf. dopingują uczniów i wspierają w każdej sytuacji.
 10. Wsparcie nauczycieli w sportowych zainteresowaniach.
Niedostatki w tej dziedzinie:
 1. Dzieci nie lubią długich rozgrzewek proponowanych przez nauczycieli.
 2. Problem z uczniami słabszymi fizycznie – wolniejsze tempo, a w związku z tym krótszy czas na pozostałe gry.
 3. Agresja dzieci w stosunku do siebie, niski poziom tolerancji.
 4. Dzieci chciałyby wymyślać gry inne niż te prezentowane przez poradniki.
 5. Powrót do wychowania fizycznego z podziałem na grupy – chłopcy i dziewczęta.
 6. Lekcje na małych salach.
 7. Według dzieci jest mało czasu na przebranie się.
 8. Dzieci mało się starają i dają z siebie niewiele.
Propozycje zmian:
 1. Wychowanie fizyczne dla wszystkich dzieci, sprawnych i słabszych fizycznie.
 2. Zawody sportowe organizowane zawsze z nagrodami.
 3. Traktowanie rywalizacji jako zabawy.
Przykłady wypowiedzi uczniów: 

„Chcielibyśmy, żeby władze organizowały więcej imprez sportowych między szkołami, a nie zawodów tylko sportowych – integracja”.
„Więcej spacerów do parku, na plac zabaw, zjeżdżalnie”.
„Lekcje na wesoło, ponieważ jest wtedy lepsza atmosfera i mniej stresu”.
„Moglibyśmy sami poprawić stosunki między sobą”.

Trudne okazało się porozumienie w kwestii realizowania przez nauczycieli podstawy programowej w kontekście traktowania przez dzieci lekcji wf. jako miejsca zabawy pozbawionego elementu rywalizacji.

Wnioski z dyskusji:

 • Osiągnięto to, że dzieci zauważyły nie tylko niedogodności organizacyjne w tej dziedzinie, ale i działania wewnątrz ich grup – agresję uczniów, postępowanie w stosunku do innych, wartości, o których się nie mówi teraz w rodzinach (padały słowa: tolerancja, wsparcie, pomoc).
 • Udało się również to, że starsze klasy będą pomagać dzieciom słabszym w osiągnięciu sprawności fizycznej – deklaracja z ich strony.
 • Trudnością w dyskusji okazało się zrozumienie tego, że żeby coś osiągnąć, trzeba słuchać również podczas lekcji wf., że trzeba być zdyscyplinowanym oraz przestrzegać zasad i regulaminów.

Podczas dyskusji przedstawiliśmy również zadania dodatkowe i wspólnie zdecydowaliśmy, iż będziemy realizować jedno z nich: „Zachęcanie uczniów do zdrowszego odżywiania w szkole”. Nasze działania, których adresatami są uczniowie, a realizowane przez ściśle określony czas, wesprze szkolna pielęgniarka.

Koordynator programu
Elżbieta Jusińska
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję Pani Dyrektor,
moim uczniom oraz nauczycielom za dyskusje.
fot. Cezary Sułkowski

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content