WARSZTATY Z RODZICAMI

„Przyczyny niepowodzeń szkolnych i sposoby radzenia sobie z nimi”.

   Spotkanie warsztatowe z rodzicami uczniów klasy II d odbyło się 06.11.2012 roku. Zaplanowane spotkanie miało na celu przybliżenie rodzicom problemu trudności i niepowodzeń szkolnych, a więc dostrzegania i rozpoznawania rodzaju trudności dziecka w nauce.
   Spotkanie miało charakter ćwiczeń warsztatowych. Po przywitaniu rodziców, nauczyciel prowadzący przedstawił harmonogram zebrania, podał główny cel warsztatów, a następnie wyjaśnił terminologię niepowodzeń szkolnych i ich głównych przyczyn.
   Rodzice zostali losowo podzieleni na 3 grupy. Pracowali w kilkuosobowych zespołach. Chętnie i dość precyzyjnie odpowiadali na pytania. Jedna grupa miała przyczyny ekonomiczno- społeczne niepowodzeń szkolnych, druga przyczyny biopsychiczne, a trzecia dydaktyczne. Po analizie spostrzeżeń, rodzice wraz z wychowawcą zastanawiali się: „W jaki sposób niwelować trudności, które z nich można wykluczyć i jak pomóc dziecku w ich przezwyciężaniu”?
   Zajęcia spotkały się z życzliwym przyjęciem rodziców. Miła atmosfera wpłynęła bardzo korzystnie na sam przebieg spotkania, jak również na pracę rodziców i jakość wypracowanych przez nich materiałów.
Wychowawca II d
Monika Majerska
fot. Honorata Kryszewska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content