Uczymy się Historii – Konstytucja 3 Maja

 

3 maja 2020 r. (w niedzielę) obchodzimy 229 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
   Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni (1788-1792) zwanym Wielkim była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju oraz próbą ratowania państwa przed kolejnymi rozbiorami- ingerencją państw ościennych Rosji, Austrii i Prus w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. 
   KONSTYTUCJA 3 MAJA uchwalona w 1791 roku pod nazwą USTAWA RZĄDOWA. Była pierwszą w Europie, a drugą w świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawą zasadniczą regulującą podstawowe problemy społeczno polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz.

KONSTYTUCJA SKŁADAŁA SIĘ Z 11 ROZDZIAŁÓW
 


II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. 
VIII.
IX.
X.
XI. 
Religia panująca. 
Szlachta, Ziemianie. 
Miasta i Mieszczanie. 
Chłopi, Włościanie. 
Rząd, czyli oznaczenie Władz Publicznych. 
Sejm, czyli Władza Prawodawcza. 
Król, Władza Wykonawcza. 
Władza Sądownicza. 
Regencja. 
Edukacja Dzieci Królewskich. 
Siła Zbrojna Narodowa.
   W konstytucji zakreślono ramy nowego państwa- monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej.
Zniesiono wolną elekcję i liberum veto, zlikwidowano odrębność Korony i Litwy, powołano rząd tzw. Straż Praw z królem na czele jako organ władzy wykonawczej, organem władzy ustawodawczej był Sejm, zwiększono liczbę wojska, zreformowano sądownictwo, nadano uprawnienia dla mieszczan i chłopów. 
Głównymi twórcami konstytucji byli:– Stanisław August Poniatowski (ostatni elekcyjny król Polski) 

– Stanisław Małachowski (marszałek sejmu)
– Hugo Kołłątaj
(duchowny i uczony)
– Ignacy Potocki
(marszałek wielki litewski, dramaturg)
– Stanisław Staszic
(pisarz, filozof, pedagog)
 
   Konstytucja została obalona w 1792 roku wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji targowickiej. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór Polski w 1973 roku, a następnie w 1975 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. 
   Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja była świętem państwowym w okresie międzywojennym(po odzyskaniu niepodległości do wybuchu II wojny światowej). Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił święto państwowe – dzień 3 MAJA– rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej


Bożena Masłowska

 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content