Szkolne Koło PCK

   W roku szkolnym 2013/2014 swoją działalność kontynuuje Szkolne Koło PCK. Od września do grudnia trwa do niego nabór. Jego członkiem może być każdy uczeń, który opłaci składkę w wysokości 3 zł.
   Dnia 31 października do szkolnego koła PCK zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych, których uroczyście zapisano do Klubu Wiewiórka. Miało to miejsce podczas apelu, który odbył się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy I d i członkowie Koła Pierwszej Pomocy pod nadzorem p. Krystyny Rewaj i p. Katarzyny Król.
   Uczniowie otrzymali legitymacje, upominki, zapoznali się z celami i zadaniami Klubu Wiewiórki i Szkolnego Koła PCK.
fot. Katarzyna Król
   Cel i zadania klubu Wiewiórka
 1. Celem klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. W swojej działalności Klub Wiewiórka realizuje następujące zadania:
  1. – kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej;
   -kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się;
   – popularyzuje zasady bezpieczeństwa – profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy pierwszej pomocy;
   – kształtuje postawy proekologiczne wśród dzieci;
   – przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.
 3. Cel i zadania Klubu Wiewiórka realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
   
   Zapraszam do obejrzenia migawek z działalności Koła Pierwszej Pomocy. 
Opiekun SKPCK
Katarzyna Król
 
fot. Katarzyna Król

Konkurs wiedzy o zdrowiu

   W środę, 13 listopada 2013 r. 82 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu na temat zdrowia i jego ochrony.
   Wyniki już w styczniu! Czekamy na nie z niecierpliwością.

Opiekun SKPCK
Katarzyna Król 

fot. Katarzyna Król


Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content