Szkoł opromująca zdrowie – działania prozdrowotne na rok szkolny 2018 – 2019

Szkoła Podstawowa nr1 im. Fryderyka Chopina w Żarach.

   Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu szkolnego. Podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Organizuje lekcje, konkursy i warsztaty promujące zdrowie i ochronę środowiska. Tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

Cel:
1. Zdrowa „Jedynka”- to dieta, profilaktyka, sport, wycieczki i dobre samopoczucie.
2. Tworzy przyjazny klimat, dba o środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej.
3. Propaguje różne dyscypliny sportu jako formy zmniejszania zachowań agresywnych.
4. Uświadamia, że dbanie o własne zdrowie i zdrowie drugich jest najważniejsze.
5. Włącza rodziców w działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Lp. Zadanie Działania Efekty
1. Zdrowe odżywianie. – pogadanki na temat zdrowego odżywiania,
– prelekcje dla rodziców podczas zebrań,
– spotkanie z dietetykiem i pielęgniarką szkolną,
– smaczna i zdrowa przerwa śniadaniowa,
– wykonujemy zdrowe sałatki i kanapki,
– piramida żywieniowa,
– warsztaty kulinarne,
– klasowe konkursy na zdrowe sałatki,
– konkurs plastyczny: „Zdrowo się odżywiam”, „Warzywa i owoce źródłem witamin”, „Woda źródłem życia”,
– prezentacje multimedialne „Wiem co jem”,
– opracowanie jadłospisów, – „Owoce i warzywa w szkole”,
– szklanka mleka,
– szkolne i klasowe, zielone ogródki,
– tydzień chleba,
– konkurs piosenki „Zdrowo jemy”,
Uczniowie wiedzą:
– że warzywa i owoce są najlepszą przekąską w ciągu dnia,
– jak wybrać zdrowsze jedzenie,
– jakie są skutki niewłaściwego odżywiania,
– o jakich porach należy spożywać posiłki,
– od jakich czynników zależy dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze,
– jakich pokarmów powinni unikać,
– potrafią opracować przykładowe jadłospisy, prezentacje multimedialne,
– samodzielnie wykonać zdrowe przekąski,
2.  Aktywne spędzanie czasu wolnego. – klasowe turnieje sportowe,
– Mikołajkowy turniej sportowy klas II,
– aktywne przerwy,
– rajdy piesze i rowerowe,
– wycieczki i zielone szkoły,
– Nordic walking,
– szkolny dzień sportu,
– szkolne koła LOP i PTTK,
– program „Mały Mistrz” i „Smog”,
– udział w wojewódzkich programach: „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Bądź aktywny”,
– organizacja festynu szkolnego pod hasłem: „Festyn Rodzinny”,
Uczniowie:
– korzystają z zajęć rekreacyjnych,
– wspólnie z nauczycielami i rodzicami organizują festyn szkolny,
– potrafią aktywnie spędzać przerwy (tenis stołowy, piłka, plac zabaw, gry i zabawy ruchowe),
– zdobywają wiedzę i umiejętności na wycieczkach i zielonych szkołach,
– aktywnie włączają się w rajdy piesze i rowerowe,
 3. Zdrowie fizyczne i psychiczne  - zajęcia ruchowe na placu zabaw i siłowni, 
– szkolny festyn „Piknik rodzinny”, 
– nauka pływania i gimnastyka korekcyjna, 
– szkolny klub PCK „Wiewiórka”, 
– program „Profilaktyka jamy ustnej” dla klas I-II, 
– udział w akcji fluoryzacja zębów, 
– konkurs plastyczny: „Śnieżno-biały uśmiech”, 
– walczymy z hałasem, 
– ważymy tornistry, 
– radzimy sobie z emocjami, 
– pokaz ćwiczeń pozwalających zachować prawidłową sylwetkę ciała, 
– program: „Szkoła kreatywnego myślenia i działania”,
Uczniowie: 
– korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej i z zajęć na basenie, 
– uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 
– systematycznie dbają o higienę i czystość jamy ustnej, 
– systematycznie korzystają z usług pielęgniarki i stomatologa, 
– dbają o prawidłową postawę ciała, 
– potrafią zorganizować i przeprowadzić ciekawe ćwiczenia, gry i zabawy,
4. Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej i WOPR-u,
– pierwsza pomoc,
– zdobycie karty rowerowej,
– bezpieczny internet pod hasłem: „Owce w sieci”,
– cyberprzemoc „Jak z nią walczyć”, pokaz multimedialny,
– savoir- vivre na co dzień,
– kodeks postępowania w sytuacjach kryzysowych,
– żyje zdrowo bez nałogów,
– udział w międzyszkolnym konkursie BRD,
– warsztaty „Stop przemocy”,
Uczniowie:
– znają i stosują zasady bezpieczeństwa,
– znają ryzykowne zachowania i sposoby unikania zagrożeń,
– znają zasady udzielania pierwszej pomocy,
– wiedzą jak poruszać się w sieci internetowej,
– wiedzą czym jest kultura na co dzień,
5. Ekologia – udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach ekologicznych,
– warsztaty ekologiczne, wycieczki przyrodnicze, prelekcje o tematyce ekologicznej,
– włączanie się do akcji: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”, „Dzień Niezapominajki”,
– segregacja śmieci,
– zbiórka baterii, makulatury, nakrętek i kasztanów,
– współpraca z klubem: Fundacja Nasza Ziemia, firmą -Biosystem SA w Krakowie, ZZO w Marszowie, z Nadleśnictwem Lipinki Łużyckie i z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej- Jeziory Wysokie,
– udział w konkursach przyrodniczych,
Uczniowie:
– potrafią segregować śmieci,
– wykorzystać surowce wtórne do zajęć plastyczno-technicznych,
– wiedzą na czym polega recykling,
– aktywnie włączają się w działania ekologiczne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
– uczestniczą w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska,
– osiągają sukcesy w konkursach,
6. Ewaluacja – ankieta dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
– analiza sprawozdań,
– strona internetowa szkoły, gazeta i tv regionalna,
– scenariusze lekcji, wystawy szkolne i środowiskowe,
– obserwacja oczekiwanych zmian w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów,
– analiza ankiety pokazała, że rodzice dostrzegają iż dzieci w większym stopniu dbają o swoje zdrowie poprzez zdrowe odżywianie, ruch i uczestnictwo w zajęciach sportowych,
– systematycznie i sukcesywnie szkoła dzieli się działaniami promującymi zdrowie poprzez stronę internetową, artykuły w gazecie i relacje w TV- Regionalnej,

Zespół odpowiedzialny za realizację Szkolnego Programu Szkoły Promującej Zdrowie:
Szkolny koordynator – Honorata Kryszewska wicedyrektor
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Ewa Witkowska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content