Sprawozdanie z zadań podjętych w projekcie „Go on”

z okazji 15-stej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

   Zadanie 1: „Dzieci Europy – Unia Europejska w oczach dziecka” dla kl. I – III 
 
   W klasach I – III zostały przeprowadzone lekcje o UE, podczas których uczniowie mieli możliwość poznać wiele informacji. Głównym celem zadania było, aby uczniowie nauczania zintegrowanego na swoim poziomie wiekowym zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Wspólnoty Europejskiej. Czym jest UE? Jak wygląda flaga? Co jest hymnem UE? Jakie państwa należą do UE? Jak wygląda waluta Unii. Jak nazywa się stolica UE? Nauczyciele w swoich klasach podjęli serię zajęć. Przeprowadzili pogadanki i rozmowy. Zorganizowali gry, zabawy i prace w grupach. Finałem podjętych wcześniej działań był plastyczny konkurs pt. „Dzieci Europy – Unia Europejska w oczach dziecka”. Uczniowie zgodnie z tematem przygotowali prace plastyczne, plakaty i rysunki. Wszystkie klasy pod nadzorem swoich wychowawców wykonały szereg wspaniałych prac, które zostały zaprezentowane na holu szkoły. Uczniowie SP1 w sposób plastyczny pokazali, że Europa ma być dla wszystkich równa, przyjazna, wspólna, bardzo kolorowa i uśmiechnięta. Wszystkie prace były oryginalne i wyjątkowe, dlatego jury konkursu miało bardzo trudne zadanie i po długiej naradzie przyznało wszystkim klasom wspólne jak zjednoczona Europa I miejsce, a w nagrodę każde dziecko otrzymało symbolicznego cukierka.

fot. C. Sułkowski
    Zadanie 2: Przez zabawę poznajemy wiadomości o UE – podchody dla klas IV

   Na placu szkolnym zostały zorganizowane podchody, które stały się podsumowaniem poznawania wiadomości o UE przez uczniów klas IV. Celem zadania dla sześciu klas czwartych było, aby przez ruch i zabawę pogłębiać i utrwalać zdobyte wiadomości na temat UE. Podczas zabawy uczniowie musieli wykazać się nie tylko zdobytą wiedzą, ale również umiejętnością pracy zespołowej ponieważ w podchodach uczestniczyły całe klasy. Podczas wcześniej zaplanowanych lekcji wychowawczych uczniowie utrwalali już zdobyte i poznawali nowe wiadomości o UE. Wychowawcy tych klas przeprowadzili zajęcia na temat Unii i przygotowali uczniów do podchodów. 31 maja na czwartej lekcji wszystkie czwarte klasy zameldowały się na placu apelowym. Tam też otrzymały szereg instrukcji dotyczących zadań, które muszą wykonać. Zabawa rozpoczęła się w 6 różnych bazach. Klasy otrzymały kartę startową , a ich zadaniem było zdobyć pozostałe bazy. Zadanie było o tyle trudne, że w każdej następnej bazie czekało na uczniów pytanie o UE oraz kolejne zadanie do wykonania np.: „Znajdź miejsce na terenie naszej szkoły, na którym można zawiesić flagę UE. Tam jest ukryta koperta dla waszej klasy. W niej znajdziesz hasło dostępu do następnej bazy.” Uczniowie nie tylko zdobywali bazy i wykonywali zadania, ale również poznawali różne ciekawostki o UE, które zostały ukryte w kopertach. To one były hasłem pozwalającym zdobyć kolejną bazę. Należy zaznaczyć, że zabawa była na czas. Po znalezieniu wszystkich kopert i zdobyciu wszystkich baz uczniowie zameldowali się na mecie gdzie został im zapisany czas i podliczone punkty. Najlepszymi klasami okazały się 4d, 4a i 4f. Podchody zorganizowali i przeprowadzili uczniowie Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna SU.

fot. C. Sułkowski

    Zadanie 3: Europejskie targi turystyczne – „Poznajemy ciekawe miejsca i smaki Europy”

   Zadanie zostało przygotowane z myślą o klasach V i VI. W zadaniu wzięło udział jedenaście klas. Głównym celem było zapoznać uczniów z ciekawymi miejscami Europy, które warto poznać i zwiedzić. Każda klasa pod nadzorem wychowawcy przygotowała swój stragan, na którym zostało zaprezentowane wylosowane przez nich państwo. Na straganach klasy prezentowały ciekawe miejsca danego regionu oraz przysmaki kulinarne. Każdy stragan był wyjątkowy. Znajdowały się na nim symbole narodowe, gadżety związane z danym regionem, stroje, własnoręcznie przygotowane ulotki, informatory i przewodniki turystyczne. Ciekawostką targów były dania i potrawy oraz szereg wypieków charakterystycznych dla danego kraju. Należy dodać, że w targi turystyczne bardzo mocno zaangażowali się rodzice, którzy nie tylko pomogli przygotować smaczne potrawy, ale również brali udział w tworzeniu całości i osobiście nadzorowali stragany prezentowane przez własne dzieci. Europejskie targi turystyczne pod hasłem „Miejsca i smaki Europy” zostały okrzyknięte hitem i zostaną na stałe wpisane do harmonogramu imprez w naszej szkole. Odbyły się 31 maja i stały się klamrą spinającą wszystkie zadania upamiętniające 15-stą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jury wyróżniło pięć klas, których stragan zachwycił uczniów, rodziców, nauczycieli i szanowne jury. Był to stragan Wielkiej Brytanii kl. 5b, stragan Grecji kl. 6c, stragan Polski kl. 5d i dwa stragany Włoch kl. 5c i 5e. Wszystkim dziękujemy za ciężką pracę i gratulujemy pomysłowości w realizacji zadania.

fot. C. Sułkowski

    Zadanie 4: Obrady Parlamentu Europejskiego – „Europa da się lubić” (debata klas VII-VIII)

   Uczczenie 15-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zapoznanie uczniów z charakterem pracy Parlamentu Europejskiego. Zapoznanie uczniów z ciekawostkami, flagą, tradycjami, zwyczajami oraz potrawami regionalnymi państw, które są członkami UE. „Europa da się lubić” to debata na wzór obrad Parlamentu Europejskiego. W debacie wzięły udział klasy VII i VIII, które wcieliły się w państwa Unii Europejskiej. Najpierw klasy losowały państwa, a podczas lekcji wychowawczych i w czasie wolnym przygotowały 5-cio minutowy program artystyczny na temat reprezentowanego przez siebie państwa. Po krótkim programie artystycznym dwóch przedstawicieli z każdej klasy zasiadło w Izbie Reprezentantów. Prezentację każdego państwa oddzielał od siebie przerywnik w formie piosenki – „Europo witaj nam, z nami siądź, zdejmij płaszcz…”. W drugiej części reprezentanci państw zgłaszali pomysły i wnioski, które chcieliby wprowadzić w całej Europie. Każde państwo przygotowało bardzo ciekawe propozycje, które chcieli przeforsować. Ponieważ parlament mógł wprowadzić tylko najlepsze z nich, doszło do poważnej dyskusji. Aby państwa mogły przeforsować swój pomysł musiały go bronić (poprzeć) argumentami. Dochodziło też do torpedowania pomysłów, które wydawały się słabe, niepotrzebne lub śmieszne. Bitwa na argumenty była interesująca i zażarta, ale dzięki temu można było wyłonić najciekawsze pomysły i ostatecznie doszło do głosowania na projekt, który powinien zostać wprowadzony we wszystkich państwach UE. Najciekawszy postulat zgłosiła Francja (VIIIa). Zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Rady Młodzieży, której głównym celem byłaby wymiana poglądów na portalu społecznościowym dostępnym dla młodzieży w całej Europie. Debatę zakończyło wytypowanie klas, które najlepiej się zaprezentowały i przedstawiły najciekawsze pomysły. Najciekawiej i najaktywniej pracowały: Francja (VIIIa), Rumunia (VIIIb) i Hiszpania (VIIa). Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie Oliwier z klasy VIIa, który kreatywnością, odwagą oraz strojem był osobowością debaty. Całą debatę poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która wcieliła się w Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

fot. SU
   Zadanie 5: Świetlicowe potyczki europejskie

   9 maja jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie, Święto Unii Europejskiej. W naszej świetlicy cały tydzień uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat Unii. Uczniowie mogli zdobyć oraz pogłębić wiedzę dotyczącą krajów członkowskich, wspólnych wartości, idei i przynależności do wspólnoty. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki i rozmowy na temat ogólnych wiadomości: Czym jest unia? Kiedy powstała? Jakie są wspólne wartości? … W czasie zajęć uczniowie poznali kraje należące do wspólnoty, kolorowali flagi poszczególnych państw, zapoznali się z hymnem Unii „Odą do radości”. Na kolejnych zajęciach wykonywali prace plastyczne. Dzieci rysowały, kolorowały oraz lepiły z plasteliny maskotkę Syriusza. W kolejnych dniach obejrzały film oraz prezentację multimedialną pt. „Unia Europejska dla dzieci – poznaj Unię”. Cały tydzień podsumowany został quizem sprawdzającym zdobytą wiedzą.  Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej. Panie ze świetlicy: Monika, Patrycja, Stanisława i Elżbieta  

fot. panie ze świetlicy: Monika, Patrycja, Stanisława i Elżbieta


Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content