Program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy”

    W klasie 1a pani W. Półtorak realizowany był Ogólnopolski Program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy” .Celem programu było zwiększenie świadomości postępowania z wszawicą wśród dzieci i rodziców, nauka dzieci podstawowych zasad profilaktyki zdrowotnej oraz tolerancji dla osób dotkniętych tym problemem. Rodzice otrzymali ulotki informacyjne na temat wszawicy.
   Dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których dowiedziały się, co to jest wszawica, uczyły się rozpoznawania jej objawów, nabywały umiejętności radzenia sobie z problemem, uczyły się tolerancji wobec osób dotkniętych tym problemem.
   Pani pielęgniarka dokonała w tym czasie przeglądu głów dzieci. Podsumowaniem programu były prace plastyczne uczniów, które zostały umieszczone na szkolnej gazetce.
Krystyna Rewaj

fot. Krystyna Rewaj

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content