POZNAJEMY OJCOWIZNĘ KRESOWĄ

   Dnia 6 grudnia 2013 roku w Muzeum Kresowym w Żarach odbyło się podsumowanie VI Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych, którego organizatorami byli:
– Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach,
– Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Oddział w Żarach,
– Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze,
– Burmistrz Miasta Żary, Burmistrz Miasta Łęknica,
– Starostwo Powiatu Żarskiego.

   Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: „Z Kresów Wschodnich na Kresy Zachodnie – losy wybranej Rodziny”. Miało ono na celu pogłębienie wiedzy o historii, geografii, życiu społecznym, kulturze, polskim dziedzictwie narodowym Kresów; budowanie więzi międzypokoleniowych, odnajdywanie najbliższych (krewnych, sąsiadów, znajomych) – osób czasem nieznanych o bogatym życiorysie, zasługach dla Polski; popularyzowanie ich historii, kształtowanie patriotycznych postaw przywiązania do Ojczyzny; szacunku i tolerancji dla innych narodów i kultur.
   Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych (skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Z naszej szkoły wzięło udział 7 uczniów: Aleksandra Urban – kl. IV a, Kinga Dowjat – kl. IV a, Julia Niedzielan – kl. IV a, Marcelina Krzyżanowska – kl. IV a, Natalia Kłobut – kl. VI a, Piotr Bojakowski – kl. VI b, Ignacy Salamon – kl. VI b. Uczniowie biorący udział w konkursie podjęli się wykonania makiety, jak również napisania prac literackich.
   Komisja Konkursowa za pracę literacką w kategorii szkół podstawowych przyznała tytuł Laureata i I miejsce Piotrowi Bojakowskiemu z kl. VI b – „Dzieje mojej rodziny. Tradycje i zwyczaje” oraz III miejsce – Julii Niedzielan z kl. IV a – „Kresowe dzieje mojej rodziny”, a także wyróżnienia: Kindze Dowjat z kl. IV a, – „Wojenne losy mojej babci” i Marcelinie Krzyżanowskiej z kl. IV a, – „Historia mojej babci”.
   Pozostali uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie.
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!  
Bożena Masłowska

fot. Bożena Masłowska

TESTY  SZÓSTOKLASISTY  ON-LINENa sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content