Pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej

   11 kwietniu 2013 roku, podczas uroczystości upamiętniającej Rocznicę Powstania Styczniowego oraz Ofiary Tragedii Katyńskiej i Smoleńskiej, został podpisany Akt Patronatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach nad Miejscami Pamięci Narodowej.
   W uroczystości wzięli udział: Władze Miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowiaków oraz członkowie Zarządu Krajowego Związku Kombatantów.
   Czcząc pamięć i wydarzenia znaczące dla państwa i narodu polskiego, co miesiąc pod opieką wychowawcy społeczność uczniowska sprawuje pieczę nad miejscami pamięci narodowej. Oto jej harmonogram:

wrzesień – klasy szóste,
październik – klasy piąte,
listopad – klasy czwarte,
grudzień – klasy trzecie,
styczeń – klasy drugie,
luty – klasy pierwsze,
marzec – klasy piąte,
kwiecień – klasy czwarte,
maj – klasy trzecie,
czerwiec – klasy drugie.

   Nasze działania mają na celu budzenie szacunku dla dokonań pokolenia, które swoim patriotyzmem i wielką ofiarnością budowało kulturę narodową, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie młodego pokolenia i społeczności lokalnej w opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w ich otoczeniu.

Czym jest miejsce pamięci?

   Zgodnie z pewnym zarzuconym projektem, to grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego; to także pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla Narodu i Ojczyzny, a w szczególności tablica pamiątkowa.
   22 listopada o miejsca pamięci narodowej zadbała klasa 4 b.

Bożena Masłowska

fot. Bożena Masłowska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content