LOGOPEDIA

   W I semestrze odbywały się zajęcia logopedyczne o tematyce jesienno-świąteczno-zimowej. Ćwiczono narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie, policzki, stosowano ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne i artykulacyjne. Ćwiczono słuchową analizę i syntezę wyrazów, wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, sylabizowanie, głoskowanie, wyszukiwanie rymów. Były ćwiczenia na rytmiczność. Doskonalono wymowę samogłosek, głosek syczących (s, z, c, dz), szumiących (sz, ż, cz, dż) oraz k, g, t, d, r i mowę bezdźwięczną. Stosowano różnego rodzaju pomoce logopedyczne (gry, układanki, rozsypanki, zegary i suwaki logopedyczne, historyjki obrazkowe, materiał wyrazowo-obrazkowy, teksty itp.). Zajęcia przeplatane były ćwiczeniami kinezjologicznymi i lewopółkulowymi: układanie szeregów, sekwencji, analogii, odwzorowywanie, kategoryzacja, ćwiczenie motoryki i in. Było wesoło i zabawnie.

Zapraszamy na zajęcia rodziców!
Jolanta Koch

fot. Jolanta Koch

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content