„Lekturki spod chmurki”

Klasy trzecie w roku szkolnym 2021/2022 wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą”- Lekturki spod chmurki. Celem tego projektu było rozbudzenie zamiłowania do czytania książek, w tym lektur. Projekt trwał przez cały rok szkolny.

Składał się z 3 modułów:

1.Podróże małe i duże – „O psie, który jeździł koleją”

2. Naukowy zawrót głowy – „Dzieci Pana Astronoma”

3. Na ratunek- „Dziadek i niedźwiadek”, „Akademia Pana Kleksa”

Uczniowie sami wybierali sobie lekturę do przeczytania, a następnie wykonywali różne zadania związane z lekturą. Prowadzili lekturniki, wykonywali szereg różnych zadań związanych z danym modułem. Przy okazji zapoznawali się z zawodami przedstawionymi w lekturach. Poznali zawód kolejarza, astronoma, żołnierza i nauczyciela. Uczniowie mieli okazję gościć u siebie kolejarza, który bardzo obrazowo opowiedział im o tym zawodzie oraz uczestniczyć w lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela chemii, biorąc czynny udział w doświadczeniach. Wykonywali zadania plastyczne i wykonywali projekty w grupach. Odbywały podróże po wirtualnym mieście skupiając się szczególnie na wybranych zawodach. Udział w projekcie wpłynął na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów, rozbudził ich zainteresowania i wzbogacił wiedzę na temat różnych zawodów. Usprawnił technikę czytania i czytania ze zrozumieniem, wzbogacił słownictwo uczniów i wiedzę o świecie. Rozwinął inwencję twórczą i udoskonalił pracę zespołową. Dzieci były bardzo zaangażowane w realizację projektu. Na koniec otrzymały certyfikaty ukończenia międzynarodowego projektu edukacyjnego.

Wychowawcy klas trzecich:

Wiesława Półtorak, Izabela Olszańska

Monika Majerska

„Lekturki spod chmurki”
fot. Monika Majerska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content