Konkurs Pięknego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Regulamin konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie klas I – III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w eliminacjach klasowych – są to 3 osoby z każdej klasy),
• zgłoszenia uczniów do konkursu zbierane są przez wychowawcę klasy,
• konkurs przebiega w dwóch etapach:
– I etap – eliminacje klasowe
– II etap – szkolny – 29.10. 2020r.
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie własnego tekstu, przygotowanego w domu oraz tekstu zaproponowanego przez nauczyciela bibliotekarza
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przed samym występem,
• czas czytania – do 2 minut.

Kryteria oceny:
Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

Skład komisji konkursowej:
nauczyciele bibliotekarze

Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie zapraszamy!
 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content