Komunikat

 

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach


Zasady funkcjonowania szkoły
w okresie pandemii 
COVID-19
od 18 stycznia 2021

Procedury bezpieczeństwa 
w okresie pandemii 
COVID-19 
na terenie SP1 Żary
Funkcjonowanie stołówki
w SP1 w Żarach
w warunkach pandemii 
COVID-19
 od dnia 01.09.2020 r.


Procedura przygotowania
i wydawania posiłków
w stołówce SP1 w Żarach
w czasie pandemii 
COVID-19
  
 
 
Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii 
COVID-19
na terenie SP1 Żary
od dnia 01.09.2020 r. Biblioteka szkolna
 

Regulamin biblioteki
szkolnej SP1 w Żarach 
obowiązujący
w czasie trwającego 
stanu epidemii COVID-19
 
Obiekty sportoweZasady korzystania
z obiektów sportowych 
w SP1 Żary
w warunkach pandemii
 
Gabinet profilaktyki

Procedura korzystania
z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej przez ucznia
w SP1 w Żarach

 


Świetlica szkolna   

Drodzy rodzice i uczniowie.

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działania świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w warunkach epidemii od 01.09.2020r.. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6.45-16.00. Dokumenty dotyczące zapisu ucznia do świetlicy są do pobrania przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Regulamin funkcjonowania świetlicy również znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Wychowawcy świetlicy

Regulamin świetlicy
od  01.09.2020 r.
Załącznik nr 1
do oświadczenia
odbioru dziecka
ze świetlicy szkolnej

Karta zapisu ucznia
do swietlicy szkolnej

 
 


Tygodniowe konsultacje on – line dla Uczniów i Rodziców

   Plan konsultacji

   Konsultacje będą się odbywały na platformie Teams. Należy się zalogować w wybranym terminie na konto dziecka i wpisać w czacie nazwisko dyżurującego nauczyciela, który rozpocznie spotkanie on-line. Zachęcam do zapoznania się i korzystania z możliwości kontaktu. Konsultacje mogą dotyczyć wyników, trudności, sukcesów, współpracy itp. 
Łączę pozdrowienia. 
Agnieszka Ropska – dyrektor Szkoły

Office 365

W razie problemów z logowaniem na platformę Office 365, proszę o kontakt na email:   krzysztof@jbs.media
W wiadomości proszę podać imię i nazwisko ucznia.

AdministratorZbiórka nakrętek w SP1 Żary

fot. Cezary Sułkowski 

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content