„Kolorowy Tydzień” w Jedynce

   W Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach zorganizowano Tydzień Ekologiczny poświęcony zagadnieniom Praw Dziecka. Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem:
  1. „Mam prawo do życia w czystym środowisku” – dzień zielony;
  2. „Mam prawo do miłości i przyjaźni” – dzień czerwony;
  3. „Mam prawo do opieki lekarskiej” – dzień biały;
  4. „Mam prawo do wyrażania własnych myśli i uczuć” – dzień żółty;
  5. „Mam prawo do marzeń” – dzień kolorowy.
   W tych dniach uczniowie przychodzili ubrani wg ustalonych kolorów. Odbyły się lekcje, podczas których dzieci zapoznawały się z poszczególnymi prawami, inspirowane przez nauczycieli swoje refleksje przelewały na papier w formie „mapy myślowej” i prac plastycznych.
   Podsumowaniem Tygodnia Ekologicznego był apel, na którym zaprezentowano przedstawienia mówiące o ochronie lasów i wód. Niespodzianką był pokaz mody ekologicznej, w który zaangażowali się również rodzice uczniów. Wszystkie działania ekologiczne zostały nagrodzone. Podejmowane każdego roku akcje przekonują nas o tym, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

FOTORELACJA
fot. Piotr Siwak

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content