HAŁAS JAKO CZYNNIK ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA

   W miesiącu styczniu przeprowadzono w kl. I–VI pogadanki na temat wpływu hałasu na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze. Uzupełnieniem tego zagadnienia było przygotowanie tablicy informacyjnej dla uczniów i rodziców oraz zademonstrowanie skutków wpływu hałasu na ludzki organizm. Podkreślono między innymi, że hałas powoduje rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji uwagi, nerwowość i stopniową utratę słuchu.
   To jasne, że cywilizacja niesie ze sobą hałas. Na szczęście, stosuje się coraz więcej nowoczesnych metod rozwiązania tego problemu w przemyśle i transporcie. Ale w życiu codziennym, a szczególnie w szkole, sami musimy postarać się o ciszę. Często uczniowie o tym zapominają, a zadaniem nauczycieli jest im ciągle przypominać. Hałas podczas przerw lekcyjnych możemy zwalczyć tylko kulturalnym zachowaniem.
   Nie tylko człowiek jest narażony na hałas, ale również zwierzęta, którym zaburza się warunki ich życia. Hałas powoduje zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt (stany lękowe, zmiana siedlisk, zmniejszenie liczby składanych jaj, spadek mleczności zwierząt). Prawie nie zdarza się, aby poza terenami zamieszkanymi przez ludzi budowano ekrany dźwiękochłonne, chroniące przyrodę i zwierzęta przed hałasem.
   Hałas powoduje pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji:
a) utratę przez środowisko naturalne istotnej wartości, jaką jest cisza;
b) zmniejszenie (lub utratę) wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych;
c) zmianę zachowań ptaków i innych zwierząt.  
STOP HAŁASOWI!
Kazimiera Ardelli

fot. Kazimiera Ardelli

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content