FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI

   


Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy SZLACHETNA PACZKA.
   Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje.
   W naszej szkole akcję prowadziła świetlica szkolna. Do zbiórki darów włączyła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz oddział przedszkolny funkcjonujący w SP 1. Finał akcji miał miejsce 6 grudnia. Zebrane dary zapakowaliśmy do 17 kartonów, które oznaczyliśmy specjalnymi kodami wybranej rodziny i przekazaliśmy do magazynu.
   Wynik przeprowadzonej akcji udowodnił jak wielkie pokłady wrażliwości na społeczne problemy drzemią w naszych wychowankach. Dzięki zaangażowaniu wielu bezinteresownych ludzi kolejna rodzina będzie przeżywać radosne święta. Społeczność naszej szkoły po raz kolejny zdała egzamin z wrażliwości na potrzeby innych. 
Małgorzata Łukowska, Jolanta Koch

fot. Małgorzata Łukowska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content