Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Zadanie 2.

   Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
 
   W grudniu i styczniu uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie literackim w ramach ogólnopolskiego programu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. Zadanie było wykonywane metodą projektu i polegało na napisaniu pracy na temat:

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, by poprawić relacje między ludźmi (relacje między nauczycielami a uczniami oraz między samymi uczniami)? (klasy czwarte).

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (relacje między nauczycielami i uczniami, między samymi uczniami, relacje dzieci i rodziców, kolegów w miejscu zamieszkania, osiedlu)? (klasy piąte i szóste).

   Uczniowie składali swoje prace u nauczycieli języka polskiego, którzy następnie poprawiali błędy, udzielali dzieciom wskazówek i oddawali je im do poprawy. Efektem tej współpracy są teksty podejmujące problematykę określoną w pytaniach konkursowych.

   Dzieci otrzymały dzięki temu zadaniu niezwykłą szansę oceny i poprawy otaczającej rzeczywistości. Z całą pewnością nie jest ona idealna, zdarzają się bowiem różnego rodzaju sytuacje konfliktowe, generujące poważniejsze problemy. Dotyczy to rodziny, w której rosną młodzi ludzie, szkoły, gdzie spędzają dużą część dnia oraz podwórka, osiedla, ulicy – naturalnych miejsc zabawy i spędzania wolnego czasu. Dzieci są znakomitymi obserwatorami. Bez problemu rozpoznają niewłaściwe zachowania, tym bardziej, że często dotyczą ich samych, będąc jednocześnie źródłem niezadowolenia, braku poczucia bezpieczeństwa czy wręcz cierpienia. Wspomniana powyżej szansa na poprawę otaczającej rzeczywistości polegała przede wszystkim na wskazaniu i nazwaniu sytuacji konfliktowej, jej ocenie oraz ewentualnym wskazaniu rozwiązań, pewnego wzorca, ideału, do którego należy dążyć. Samoświadomość powinna być pierwszym etapem prowadzącym do zmiany na lepsze. Temu właśnie miało służyć napisanie oryginalnych prac.
 

fot. Piotr Pałac

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content