„Bawimy się ucząc i poznając świat”

   Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozwijających i uzupełniających ich wiadomości i umiejętności. Zajęcia te prowadzone są w pięciu obszarach dotyczących zainteresowań i potrzeb uczniów:  
  1. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca p. Iwona Szczuka.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca p. Aneta Kochanowicz.
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca p. Honorata Kryszewska.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie – prowadząca p. Halina Pietrzak.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych – prowadząca p. Grażyna Ćwikła.
   Na poziom atrakcyjności tych zajęć duży wpływ ma m. in. finansowane ze środków Unii Europejskiej wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, których rodzaj uwzględnia założenia realizowanego projektu, a także mała liczebność grup.  
   Uczniowie mają okazję, dzięki stosowanym przez prowadzących metodom czynnościowym, działać bawiąc się w małych grupach, uczestniczyć w grach zespołowych, „smakując” prawdziwej i zdrowej rywalizacji, ucząc się współpracy i owocnego współdziałania.  
   Uzdolnienia matematyczne czy humanistyczne to nie tylko szkoła i lekcja. One manifestują się u najmłodszych dzieci właśnie w czasie zabaw, konkursów czy imprez. Dlatego podczas zajęć, poza lekcją, dzieci uzdolnione mają okazję i możliwość zadawania dużej ilości pytań, mogą „chwalić się” wiedzą i umiejętnościami – kiedy bez obrazów, słów i zapisów symbolicznych działają i „rozwiązują” zadania szybciej i często zupełnie innym sposobem niż w podręczniku. Właśnie tak manifestują, nazywają, a często jeszcze odkrywają swoje uzdolnienia.  
   Dlatego tego typu zajęcia to bardzo ciekawy i skuteczny pomysł na edukację uczniów klas I-III. 
Grażyna Ćwikła       FOTORELACJA
fot. Grażyna Ćwikła, Piotr Pałac, Honorata Kryszewska

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content