Alfabet

   Wraz ze swoimi uczniami – będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego „Lekcje twórczości” dla klas I-III – wydaję czasopismo „Alfabet”. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio również niektórzy uczniowie klasy 2a i 2c udostępnili swoje prace literackie i plastyczne.
   Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania naszego kółka podaję w załączniku „ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA kółka literackiego „Lekcje twórczości”.
   „Alfabet” redagowany jest od 1999 roku, a jego poprzednie tytuły to „Nasze krajobrazy”, „Tornister” i „Piórnik”.
   W 2008 roku nasze czasopismo „Alfabet” zostało docenione w konkursie „Gazety Lubuskiej” i Jury pod wodzą redaktora Leszka Kalinowskiego przyznało gazetce pierwszą nagrodę w województwie w kategorii szkół podstawowych! To był wspaniały sukces. Napisano wówczas o nas: „GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!”.

  W tym roku szkolnym zredagowaliśmy dwa numery naszego pisma. Kolejny powstanie po powrocie klasy z 3-dniowej wycieczki do Karpacza.

I. Zasady organizacyjne:

 • do kółka mogą należeć uczniowie klas I-III
 • zespół może liczyć do 15 osób
 • nazwa kółka wywodzi się z założeń programowych innowacji pedagogicznej „Strategie myślenia”, której autorem jest nauczyciel prowadzący zajęcia kółka
 • czasopismo ukazuje się 2 razy w semestrze i obejmuje każdorazowo do 10 stron
 • czasopismo jest dla czytelników klas I-III oraz pozostałych uczniów szkoły
 • spotkania kółka odbywają się 1-raz w tygodniu: w czwartki od godz. 14.30 do 15.30, czyli po zajęciach szkolnych.

Członkowie kółka powinni:

 • uczęszczać na spotkania
 • brać czynny udział w pracy zespołu redakcyjnego i przestrzegać wspólnie ustalonych zasad Zasady organizacyjne dotyczą 3-letniego cyklu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I, II, III)


II Główne cele:

 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko stopniowo odkrywa i akceptuje siebie,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • rozwijanie i stymulowanie potrzeby poznawczej,
 • kształtowanie postawy dziecka umiejącego wypowiadać swoje zdanie, dzielić się swoimi pomysłami i wysłuchiwać opinii innych,
 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko bierze udział w dyskusji, „ukierunkowuje” swoje myślenie za pomocą „6-myślowych kapeluszy” E. de Bono.

III. Cele szczegółowe:

 • uczniowie uczą się rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi i ich respektowania. Swoje myśli i uczucia wyrażają w języku sztuki: plastyki, muzyki, pantomimy, dramy,
 • uczniowie potrafią i chcą poprawnie wypowiadać się na różne tematy,
 • wypowiadają się na temat czytanej literatury dla dzieci,
 • potrafią korzystać z encyklopedii, słowników,
 • potrafią wyszukiwać informacje na zadany temat,
 • potrafią w grupie i indywidualnie zredagować tekst na podstawie własnych przeżyć, życia klasy i szkoły,

Jako „Mali dziennikarze” uczniowie:

 • lubią pisać, czytać, poszukiwać, dyskutować, tworzyć…
 • znają i potrafią zaprezentować niektóre tytuły czasopism dla dzieci,
 • chętnie redagują artykuły, układają krzyżówki, rebusy, łamigłówki do swojego czasopisma, są z nich dumni,
 • potrafią wybrać ciekawe teksty, które przystają tematycznie do numeru czasopisma,
 • umieją zaprojektować okładkę każdego numeru czasopisma,
 • potrafią zaprosić do współpracy rodziców, rodzeństwo i inne potrzebne osoby,
 • chętnie organizują gry i zabawy, konkursy, wywiady,
 • korzystają z komputera , Internetu, prasy, TV i radia,
 • są obserwatorami, obrońcami i przyjaciółmi przyrody.

IV. Treści programowe:

 • słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, ucznia, z kasety lub płyty
 • ciche czytanie ze zrozumieniem,
 • swobodne rozmowy na temat związany z problematyką kolejnego numeru czasopisma,
 • układanie i zapisywanie wielozdaniowych wypowiedzi na różnorodne tematy,
 • pisanie listów, sprawozdań, zaproszeń, ogłoszeń, tworzenie tekstów swobodnych,
 • rozmowy na temat przeczytanych książek, informacji, obejrzanych filmów.

V. Środki dydaktyczne

 • czasopisma dla dzieci, antologie wierszy dla dzieci, słowniki, encyklopedie, albumy, gazetki szkolne i klasowe, Internet, zbiory biblioteki szkolnej.

V. Formy i metody pracy

 • zabawy i gry umysłowe,
 • dyskusje w kolorowych-myślących kapeluszach p. E. de Bono,
 • indywidualna i grupowa praca z tekstem,
 • projektowanie i ilustrowanie stron tytułowych oraz wnętrza numeru czasopisma.

Ewaluacja
Właściwa frekwencja uczestników koła „Lekcje Twórczości” Zaangażowanie wszystkich uczniów w przygotowanie każdego numeru czasopisma Coraz wyższy poziom redagowanych tekstów i informacji w kolejnych numerach czasopisma Zbieranie opinii wśród czytelników czasopisma, prezentacja na forum szkoły (biblioteka szkolna).Alfabet nr 1
2010/2011

Alfabet nr 2
2010/2011

Opracowała G. Ćwikła
wrzesień 2010Alfabet nr 1
2015/2016

Alfabet nr 2
2015/2016

 

ARCHIWUM

Na sktóty

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

ZBLIŻAJĄCE SIĘ UROCZYSTOŚCI

Nie odnaleziono wydarzeń!

UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH

Projekt zdalna szkoła

Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła

Etwinning Projekt

Od Grosika Do Zlotowki

Projekt Ekologia

Stowarzyszanie dobra szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie

Klub "Bezpieczna Szkoła"

Program far

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna

Skip to content