SP1 Wydarzenia sobota, 22 stycznia 2022
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Zakończenie projektu – „Bawimy się ucząc i poznając świat”

   Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach dodatkowych rozwijających i uzupełniających ich wiadomości i umiejętności. Zajęcia te prowadzone były w czterech obszarach dotyczących zainteresowań i potrzeb uczniów:
  1. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca p. Iwona Szczuka.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca p. A. Kochanowicz.
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca p. H. Kryszewska.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie – prowadząca p. H. Pietrzak.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych – prowadząca p. G. Ćwikła.
   Na poziom atrakcyjności tych zajęć duży wpływ miała mała liczebność grup, a także m.in. finansowane ze środków Unii Europejskiej wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, których rodzaj uwzględniał założenia projektu.
   Uczniowie mieli okazję, dzięki stosowanym przez prowadzących metodom czynnościowym, działać bawiąc się w małych grupach, uczestniczyć w grach zespołowych, „smakując” prawdziwej i zdrowej rywalizacji, ucząc się współpracy i owocnego współdziałania.
   Uzdolnienia matematyczne czy humanistyczne to nie tylko szkoła i lekcja. One manifestują się u najmłodszych dzieci właśnie w czasie zabaw, konkursów czy imprez. Dlatego w czasie zajęć, poza lekcją, dzieci uzdolnione miały okazję i możliwość zadawania dużej ilości pytań, mogły chwalić się wiedzą i umiejętnościami, rozwiązywać zadania zupełnie innym sposobem niż w podręczniku. Właśnie w taki sposób manifestowały, nazywały, a często jeszcze odkrywały swoje uzdolnienia.
   Dzieci z trudnościami w nauce mogły działać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, korygować swoje wiadomości i umiejętności, a także cieszyć się z każdego, najmniejszego sukcesu, umacniając wiarę we własne możliwości.
   Tego typu zajęcia były ciekawym, a jednocześnie skutecznym pomysłem na edukację uczniów klas I-III.
Nauczyciele prowadzący projekt:
Honorata Kryszewska, Iwona Szczuka, Aneta Kochanowicz,
Halina Kulbida-Pietrzak, Grażyna Ćwikła

fot. Aneta Kochanowicz
 
 
STOPKA