SP1 Ekologia sobota, 22 stycznia 2022
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Szkoł opromująca zdrowie - działania prozdrowotne na rok szkolny 2018 - 2019
Szkoła Podstawowa nr1 im. Fryderyka Chopina w Żarach.

   Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu szkolnego. Podejmuje działania z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Organizuje lekcje, konkursy i warsztaty promujące zdrowie i ochronę środowiska. Tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.

Cel:
1. Zdrowa „Jedynka”- to dieta, profilaktyka, sport, wycieczki i dobre samopoczucie.
2. Tworzy przyjazny klimat, dba o środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu całej społeczności szkolnej.
3. Propaguje różne dyscypliny sportu jako formy zmniejszania zachowań agresywnych.
4. Uświadamia, że dbanie o własne zdrowie i zdrowie drugich jest najważniejsze.
5. Włącza rodziców w działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie.

 
Lp. Zadanie Działania Efekty
1. Zdrowe odżywianie. - pogadanki na temat zdrowego odżywiania,
- prelekcje dla rodziców podczas zebrań,
- spotkanie z dietetykiem i pielęgniarką szkolną,
- smaczna i zdrowa przerwa śniadaniowa,
- wykonujemy zdrowe sałatki i kanapki,
- piramida żywieniowa,
- warsztaty kulinarne,
- klasowe konkursy na zdrowe sałatki,
- konkurs plastyczny: „Zdrowo się odżywiam”, „Warzywa i owoce źródłem witamin”, „Woda źródłem życia”,
- prezentacje multimedialne „Wiem co jem”,
- opracowanie jadłospisów, - „Owoce i warzywa w szkole”,
- szklanka mleka,
- szkolne i klasowe, zielone ogródki,
- tydzień chleba,
- konkurs piosenki „Zdrowo jemy”,
Uczniowie wiedzą:
- że warzywa i owoce są najlepszą przekąską w ciągu dnia,
- jak wybrać zdrowsze jedzenie,
- jakie są skutki niewłaściwego odżywiania,
- o jakich porach należy spożywać posiłki,
- od jakich czynników zależy dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze,
- jakich pokarmów powinni unikać,
- potrafią opracować przykładowe jadłospisy, prezentacje multimedialne,
- samodzielnie wykonać zdrowe przekąski,
2.  Aktywne spędzanie czasu wolnego. - klasowe turnieje sportowe,
- Mikołajkowy turniej sportowy klas II,
- aktywne przerwy,
- rajdy piesze i rowerowe,
- wycieczki i zielone szkoły,
- Nordic walking,
- szkolny dzień sportu,
- szkolne koła LOP i PTTK,
- program „Mały Mistrz” i „Smog”,
- udział w wojewódzkich programach: „Trzymaj formę”, „Bieg po zdrowie”, „Bądź aktywny”,
- organizacja festynu szkolnego pod hasłem: „Festyn Rodzinny”,
Uczniowie:
- korzystają z zajęć rekreacyjnych,
- wspólnie z nauczycielami i rodzicami organizują festyn szkolny,
- potrafią aktywnie spędzać przerwy (tenis stołowy, piłka, plac zabaw, gry i zabawy ruchowe),
- zdobywają wiedzę i umiejętności na wycieczkach i zielonych szkołach,
- aktywnie włączają się w rajdy piesze i rowerowe,
 3. Zdrowie fizyczne i psychiczne  - zajęcia ruchowe na placu zabaw i siłowni, 
- szkolny festyn „Piknik rodzinny”, 
- nauka pływania i gimnastyka korekcyjna, 
- szkolny klub PCK „Wiewiórka”, 
- program „Profilaktyka jamy ustnej” dla klas I-II, 
- udział w akcji fluoryzacja zębów, 
- konkurs plastyczny: „Śnieżno-biały uśmiech”, 
- walczymy z hałasem, 
- ważymy tornistry, 
- radzimy sobie z emocjami, 
- pokaz ćwiczeń pozwalających zachować prawidłową sylwetkę ciała, 
- program: „Szkoła kreatywnego myślenia i działania”,
Uczniowie: 
- korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej i z zajęć na basenie, 
- uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, 
- systematycznie dbają o higienę i czystość jamy ustnej, 
- systematycznie korzystają z usług pielęgniarki i stomatologa, 
- dbają o prawidłową postawę ciała, 
- potrafią zorganizować i przeprowadzić ciekawe ćwiczenia, gry i zabawy,
4. Bezpieczeństwo uczniów - spotkanie z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej i WOPR-u,
- pierwsza pomoc,
- zdobycie karty rowerowej,
- bezpieczny internet pod hasłem: „Owce w sieci”,
- cyberprzemoc „Jak z nią walczyć”, pokaz multimedialny,
- savoir- vivre na co dzień,
- kodeks postępowania w sytuacjach kryzysowych,
- żyje zdrowo bez nałogów,
- udział w międzyszkolnym konkursie BRD,
- warsztaty „Stop przemocy”,
Uczniowie:
- znają i stosują zasady bezpieczeństwa,
- znają ryzykowne zachowania i sposoby unikania zagrożeń,
- znają zasady udzielania pierwszej pomocy,
- wiedzą jak poruszać się w sieci internetowej,
- wiedzą czym jest kultura na co dzień,
5. Ekologia - udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach ekologicznych,
- warsztaty ekologiczne, wycieczki przyrodnicze, prelekcje o tematyce ekologicznej,
- włączanie się do akcji: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Drzewa”, „Dzień Niezapominajki”,
- segregacja śmieci,
- zbiórka baterii, makulatury, nakrętek i kasztanów,
- współpraca z klubem: Fundacja Nasza Ziemia, firmą -Biosystem SA w Krakowie, ZZO w Marszowie, z Nadleśnictwem Lipinki Łużyckie i z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej- Jeziory Wysokie,
- udział w konkursach przyrodniczych,
Uczniowie:
- potrafią segregować śmieci,
- wykorzystać surowce wtórne do zajęć plastyczno-technicznych,
- wiedzą na czym polega recykling,
- aktywnie włączają się w działania ekologiczne na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
- uczestniczą w ogólnopolskich akcjach na rzecz ochrony środowiska,
- osiągają sukcesy w konkursach,
6. Ewaluacja - ankieta dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
- analiza sprawozdań,
- strona internetowa szkoły, gazeta i tv regionalna,
- scenariusze lekcji, wystawy szkolne i środowiskowe,
- obserwacja oczekiwanych zmian w postawach, wiedzy i zachowaniu uczniów,
- analiza ankiety pokazała, że rodzice dostrzegają iż dzieci w większym stopniu dbają o swoje zdrowie poprzez zdrowe odżywianie, ruch i uczestnictwo w zajęciach sportowych,
- systematycznie i sukcesywnie szkoła dzieli się działaniami promującymi zdrowie poprzez stronę internetową, artykuły w gazecie i relacje w TV- Regionalnej,

Zespół odpowiedzialny za realizację Szkolnego Programu Szkoły Promującej Zdrowie:
Szkolny koordynator – Honorata Kryszewska wicedyrektor
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Ewa Witkowska
 
STOPKA