SP1 Sport środa, 21 listopada 2018
 

 
Logo Librus
 


Szkoła kreatywnego myślenia i działania
Ekologia
E K O L O G I A
Dobra Szkoła
Międzyszkolny Konkurs Filmowy
album fotograficzny klasy 1a
EnglishBlog
Logo wf z klasą
Zapraszamy
na naszego bloga
 szkoła promująca zdrowie
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń


ŚWIETLICA
logo FAR
Odsłon : 7623781
Szkoła kreatywnego myślenia i działania PDF Drukuj Email
Założenia projektu:

1. Nowatorskie działania

2. Innowacyjne pomysły

3. Kreatywne myślenie

4. Rozwijanie własnych pasji„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy,
ponieważ wiedza jest ograniczona"

                                                                         Albert Einstein   George Land i Beth Jarman przeprowadzili w 1968 r. z udziałem 1600 dzieci (w wieku 3-5 lat) badania naukowe nad kreatywnością, posługując się tym samym narzędziem badawczym, które NASA opracowało w celu wytypowania najbardziej innowacyjnych inżynierów i naukowców. Wyniki pracy badaczy ukazały szereg interesujących i zaskakujących wniosków, a zarazem niepokojących prawidłowości. Ustalono, że dzieci w wieku 3-5 lat w 98% są kreatywne na poziomie geniuszu. Badanie dwukrotnie powtórzono na tych samych dzieciach po kilku latach i okazało się, że pośród 10-letnich dzieci już tylko 32% zachowało wysoki poziom kreatywności, natomiast badania podłużne w grupie 15-latków ukazały, że wynik spadł do 12%. Badania przeprowadzone tym samym testem na grupie 280 tysięcy osób dorosłych wykazały, że tylko 2% osób przejawiało kreatywność. Uogólnienie wyników badań pozwala stwierdzić, że większość z nas rodzi się z satysfakcjonującym poziomem kreatywności, jednakże w związku z brakiem odpowiedniej stymulacji, a także w wyniku wszechobecnej standaryzacji, poziom ten spada. Analiza wyników badania ukazuje ogromną rolę edukacji wczesnoszkolnej w zabezpieczaniu, ochronie i rozwijaniu naturalnej gotowości uczniów w wieku młodszym szkolnym do twórczego myślenia, prowadząc do konkluzji: gdy wrodzona zdolność do twórczego myślenia nie jest rozwijana - zanika. W dydaktyce ogólnej metody problemowe (w tym akty¬wizujące oraz ich odmiany i techniki) cieszą się oraz większym zainteresowaniem nauczycieli. Na polu edukacji rangę potrzeby rozwijania twórczości podnosi wyodrębnienie pedagogiki twórczości jako odrębnej subdyscypliny naukowej.
Życie Szkoły 2017 r.

*   *   *


Zaproszenie do współpracy*   *   *

Kreatywne graffiti

   Po nauce i zdobytych wiadomościach z warsztatów graffiti wykonywaliśmy koszulki na lekcji wychowania fizycznego.
Elżbieta Jusińska


fot. Elżbieta Jusińska
*   *   *
Warsztaty z graffiti w SP 1 w Żarach


   19 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach odbyły się warsztaty z graffiti, któ®e otworzyła p. Wicedyrektor Honorata Kryszewska. Pani Justyna Machnio z Wrocławia, absolwentka ASP, zaprezentowała prelekcję na temat wiedzy z graffiti. Dzieci wykonały wzory i szablony, które same zaprojektowały, a następnie odbiły na koszulkach specjalna farbą.
   Dziękujemy za tak cenną wiedzę i poszerzenie horyzontów w tej dziedzinie.
Elżbieta Jusińska


fot. Elżbieta Jusińska
*   *   *

Die Hausaufgaben In Polen Und In Deutschland


   W ramach projektu „Szkoła kreatywnego myślenia i działania” uczniowie klas szóstych poszukiwali różnic między systemami nauki w Polsce i w Niemczech. 
   Tematem przewodnim lekcji warsztatowych były zadania domowe. 
   Czekamy jeszcze na wypowiedzi naszych niemieckich przyjaciół z Seydy, jak pracują z zadaniami domowymi w Niemczech.
Marta Durys


fot. Marta Durys*   *   *

Zajęcia jogi

   Zajęcia z jogi z klasą 7b i 7c odbyły się w dniu 16.11.2018 r. Dziewczęta próbowały relaksacji, technik oddychania oraz ćwiczeń typowych z jogi przy muzyce. Kreatywne zajęcia bardzo się podobały i stworzyły nowe horyzonty na przyszłość u naszych uczniów.
Elżbieta Jusińska


alt
fot. Elżbieta Jusińska
 


*   *   *

Zadania domowe - debata1. Klasy 1-3 powinny mieć zadania domowe rozwijające wyobraźnię, ale dzieci również powinny mieć zeszyty do kaligrafii, aby w domu ćwiczyć.
2. Zadania domowe dla chętnych, którzy chcą utrwalić temat.
3. Dodatkowe, nieobowiązkowe, łatwiejsze zadania dla osób, które nie rozumieją, a chcą zrozumieć.
4. Małą ilość obowiązkowych, zadań domowych dla klas 4-8, ponieważ naszym zdaniem dom powinien być miejscem odpoczynku, a i tak mamy dużo nauki do kartkówek i sprawdzianów.
5. Poprzez zadania domowe uczniowie nie mają czasu, aby rozwijać swoje zainteresowania, bądź nawet odpocząć, ponieważ odrabiają zadania domowe do później godziny.
6. Zadania domowe powinny być zróżnicowane, np. z języka polskiego do wyboru kategorie: ortografia, fonetyka, stylistyka i uczeń ma prawo wyboru tej kategorii, w której czuje się najpewniej, bądź utworzy własne zadanie domowe związane z wybraną kategorią.
7. Zadania najchętniej wykonywane przez uczniów są w formie rysunkowej, np. krzyżówki, wykreślanki.
8. Zadania domowe muszą być ciekawe i kreatywne, utrwalające wiadomości w formie wizualnej – przyroda kształt kwiatu, matematyka – liczba, j. polski – litery, żeby wzrokowo to uzmysłowić.
9. Na weekendy brak zadań domowych, jest to czas relaksu. 10. Każdy może przygotować zadanie dla klasy i je wspólnie rozwiązać.
Nauczycielka powinna wykorzystywać umiejętności i talenty dzieci oraz pomóc je rozwijać.
Elżbieta Jusińska i Marta Durys
 
*   *   *   Zadania domowe mają służyć przećwiczeniu tematu, zmusić do myślenia. Powinny być to takie, których nie można znaleźć w Internecie, a zadawane mogłyby być raz w tygodniu, ale takie żeby zajęły więcej czasu, więcej myślenia. Zadania powinny pokazywać, że to czego uczniowie uczą się na lekcjach przyda się w życiu. Sądzę, że ilość powinna zmienić się na jakość, mniej ale bardziej wartościowe zadania np. projekty, samodzielne lub grupowe prace plastyczne
wicedyrektor Edyta Talarowska
 

*   *   *


   Zadania powinny być jako podsumowanie tematu, ale w małej ilości, aby poświęcić jak najmniej czasu, żeby uczniowie nie byli zmęczeni, znużeni. Zadania powinny być w kreatywnej, urozmaiconej, rozwijającej formie, np. krzyżówki, rebusy, plakaty.
wicedyrektor Honorata Kryszewska

*   *   *

   Zadania powinny służyć utrwaleniu tematu oraz podwyższeniu poziomu wiedzy. Mała ilość zadań sprawiłaby, że uczniowie mieliby więcej czasu wolnego, na np. rozwijanie swoich umiejętności, ale zadania powinny zostać w systemie szkolnym, bo pewne rzeczy wymagają ćwiczeń, aby stać się mistrzem. Uważam, że zadania powinny doskonalić wiedzę praktyczną, która przyda się uczniom w przyszłości.
pedagog Aneta Kochanowicz


Zespół projektu:

Wiktoria Fabiańczyk
Kornelia Kostecka
Wiktoria Mikołajczak
Aleksandra Kaszubska
Natalia Pawlaczyk
Nadzorujący projekt: 
mgr Elżbieta Jusińska


fot. Elżbieta Jusińska
 
 
 
*   *   *

Zajęcia kreatywne z muzyką

   Kreujemy siebie przy muzyce hip-hop. Klasa 5b, objęta projektem, prezentowała własne pomysły i choreografię.
Elżbieta Jusińska


fot. Elżbieta Jusińska

 

*   *   *


Projekt „Szkoła Kreatywna i Aktywna” – sportowo i językowo – Skokoloco 2018

   Uczniowie wielu klas SP 1 w Żarach w dniu 25.10.2018 r. uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Parku Trampolin w Zielonej Górze. Zabawa była kreatywna i sportowo aktywna. Wszyscy razem z opiekunami, p. E. Jusińską, M. Durys, I. Mielniczek i I. Olszańską świetnie się bawili i uczyli.
E. Jusińska 
M. Durys

fot. Marta Durys*   *   *

Projekt „Szkoła Kreatywna i Aktywna” – gry planszowe w SP 1 w Żarach   W dniu 26.10.2018 r. odbyły się rozgrywki gier planszowych. Uczniowie klas V, VII i VIII rywalizowali o miejsca w znane gry: szachy, warcaby, chińczyka itd. w języku niemieckim i polskim. Staraliśmy się uruchomić naszą wyobraźnię, myślenie oraz skupić uwag, wykorzystując również słowniki polsko-niemieckie. Na klasy Ia i Id p. Krysi Rewaj i p. Ewy Siatkowskiej nie było mocnych w grze w szachy i w warcaby. Gratulujemy!
E. Jusińska
M. Durys


fot. Marta Durys

*   *   *


Tydzień aktywny z projektem „Kreatywna szkoła myślenia i działania – bulle”

   Próbujemy w naszej szkole poznać zasady rzucania kul. Mamy zapalonych fanatyków tej gry oraz tych, którzy lubią aktywne sporty. Poznaliśmy zasady gry w jeu de boules, czyli kule, w międzyczasie salę gimnastyczną odwiedzili żołnierze amerykańscy.
Elżbieta Jusińska


fot. Elżbieta Jusińska
 


*   *   *

Szkoła kreatywnego myślenia i działania - Kostka Rubika w SP 1 w Żarach   Kostka Rubika, tak niegdyś popularna, powraca. Zobaczcie, jak fenomenalnie radzili sobie z nią nasi uczniowie w czasie szkolnego turnieju jej układania na czas. Oto wyniki:

I miejsce Dominika Krzyżanowska – kl. 7c
II miejsce Emilia Mazurkiewicz – kl. 7c
III miejsce Noemi Konieczna – kl. 5a
IV miejsce Mateusz Pasławski – kl. 6a

   Uroczystego wręczenia nagród dokonała p. Dyrektor Agnieszka Ropska.
Organizatorki
Elżbieta Jusińska
Marta Durys


fot. Julia Gruchot

 
*   *   *