SP1 Aktualności PROGRAM „MAŁY MISTRZ” środa, 22 września 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Logo Librus

FACEBOOK SP1

FACEBOOK BIBLIOTEKA

FACEBOOK ŚWIETLICA
LEPSZA SZKOŁA
ETWINNING
Od grosika do złotówki
EKOLOGIA
E K O L O G I A
STOWARZYSZENIE DOBRA SZKOŁA
KONKURS FILMOWY Międzyszkolny Konkurs Filmowy
ENGLISH BLOG
TRZYMAJ FORMĘ
MAŁY MISTRZ
 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
BEZPIECZNA SZKOŁA
      
      INFORMATYKA
      FAR

MOL BIBLIOTEKA
Odsłon : 11009460

-------------------------------------

 BHP


PROGRAM „MAŁY MISTRZ”

 Logo mały mistrz
Projekt realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

   W Szkole Podstawowej nr 1 program „Mały Mistrz” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 w klasie 1a. Uczniowie będą nim objęci do końca klasy trzeciej.
   DIAGNOZA, CELE, ZAŁOŻENIA

„Ruch jest w stanie zastąpić niemal każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (W. Oczko).


1. DIAGNOZA
   Projekt „Mały Mistrz” to uniwersalne narzędzie do realizacji celów zawartych w podstawie programowej.
   Główną ideą Projektu „Mały Mistrz” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia.

2. CELE
   Głównymi celami programu „Mały Mistrz” są:
 1. poprawa stanu zdrowia sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III;
 2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
 3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
 4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
 6. zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
   Projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Polsce.
   Ideą programu „Mały Mistrz” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności.
   Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. gimnastyk – tancerz, czy też saneczkarz – narciarz – łyżwiarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
   Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji programu według własnej koncepcji związanej z możliwościami danej placówki oświatowej.
   Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności Piłkarz realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.
   Proponowane sporty i przykładowe umiejętności do opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat:
rowerzystaRowerzysta – Turysta (wrzesień – październik):
 • umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze; znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;
 • w klasie III uproszczony test na kartę rowerową;
 • udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział w programowych wycieczkach turystycznych;
 • wykonanie mini-kronik; o bezpieczeństwo na trasach turystycznych.
 
piłkarzPiłkarz – Nożny/Ręczny/Koszykarz/Siatkarz (październik – grudzień):
 • opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę; udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

saneczkarzSaneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz (styczeń – luty):
   W zależności od możliwości oraz tradycji: o jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi; 
 • spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych;
 • podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody z pokonywaniem przeszkód;
 • jazda na łyżwach – elementy „Błękitnej sztafety” i „Złotego krążka” (patrz Kalendarz Imprez SZS);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

tancerzGimnastyk – Tancerz (luty – marzec):
 • nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;
 • „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;
 • zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;
 • opanowanie prostych form tanecznych – tańców ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

lekkoatletaLekkoatleta (kwiecień – maj):
 • nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I – III;
 • udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych; o zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.
 
pływak - wodniakPływak – Wodniak (czerwiec lub działania całoroczne):
 • podstawy nauki pływania; udział w szkolnych zawodach pływackich;
 • w miarę możliwości zapoznanie z kajakami, żaglówkami, z windsurfingiem;
 • zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych;
 • higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych;
 • ekologia – racjonalne gospodarowanie wodą. 
Aleksander Stachów


fot. Monika Majerska i rodzice ucz. kl. 1a
 
STOPKA