SP1 Aktualności PROGRAM „MAŁY MISTRZ” czwartek, 29 października 2020
START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START


PROGRAM „MAŁY MISTRZ” PDF Drukuj Email

 Logo mały mistrz
Projekt realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

   W Szkole Podstawowej nr 1 program „Mały Mistrz” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 w klasie 1a. Uczniowie będą nim objęci do końca klasy trzeciej.
   DIAGNOZA, CELE, ZAŁOŻENIA

„Ruch jest w stanie zastąpić niemal każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (W. Oczko).


1. DIAGNOZA
   Projekt „Mały Mistrz” to uniwersalne narzędzie do realizacji celów zawartych w podstawie programowej.
   Główną ideą Projektu „Mały Mistrz” jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia.

2. CELE
   Głównymi celami programu „Mały Mistrz” są:
 1. poprawa stanu zdrowia sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III;
 2. wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
 3. promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
 4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych;
 5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
 6. zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
   Projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Polsce.
   Ideą programu „Mały Mistrz” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności.
   Program obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. gimnastyk – tancerz, czy też saneczkarz – narciarz – łyżwiarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
   Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji programu według własnej koncepcji związanej z możliwościami danej placówki oświatowej.
   Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności Piłkarz realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.
   Proponowane sporty i przykładowe umiejętności do opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat:
rowerzystaRowerzysta – Turysta (wrzesień – październik):
 • umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze; znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;
 • w klasie III uproszczony test na kartę rowerową;
 • udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział w programowych wycieczkach turystycznych;
 • wykonanie mini-kronik; o bezpieczeństwo na trasach turystycznych.
 
piłkarzPiłkarz – Nożny/Ręczny/Koszykarz/Siatkarz (październik – grudzień):
 • opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę; udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

saneczkarzSaneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz (styczeń – luty):
   W zależności od możliwości oraz tradycji: o jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi; 
 • spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych;
 • podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody z pokonywaniem przeszkód;
 • jazda na łyżwach – elementy „Błękitnej sztafety” i „Złotego krążka” (patrz Kalendarz Imprez SZS);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

tancerzGimnastyk – Tancerz (luty – marzec):
 • nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;
 • „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;
 • zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;
 • opanowanie prostych form tanecznych – tańców ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

lekkoatletaLekkoatleta (kwiecień – maj):
 • nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I – III;
 • udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych; o zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.
 
pływak - wodniakPływak – Wodniak (czerwiec lub działania całoroczne):
 • podstawy nauki pływania; udział w szkolnych zawodach pływackich;
 • w miarę możliwości zapoznanie z kajakami, żaglówkami, z windsurfingiem;
 • zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych;
 • higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych;
 • ekologia – racjonalne gospodarowanie wodą. 
Aleksander Stachów


fot. Monika Majerska i rodzice ucz. kl. 1a